Bourse24 Ads 135
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 134
تبلیغ بورس24

قیمت پایانی : 9,217 [0%]


آخرین قیمت معامله شده : 9,391 [1.89]
قیمت دیروز : 9,217
حجم معاملات :0
تعداد سهام معامله شده :0
کمترین : 0
بیشترین : 0

اخبار مرتبط با پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها)

مشاهده بیش از 77 خبر مرتبط با پتروشیمی‌ اصفهان‌

تحلیل های مرتبط با پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها)

مشاهده بیش از 75 تحلیل مرتبط با پتروشیمی‌ اصفهان‌