Bourse24 Ads 135
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 139
تبلیغ بورس24

قیمت پایانی : 12,490 [-2.35%]


آخرین قیمت معامله شده : 12,410 [-2.97]
قیمت دیروز : 12,790
حجم معاملات :18,543,106,100
تعداد سهام معامله شده :1,484,130
کمترین : 12,370
بیشترین : 12,630

اخبار مرتبط با ذوب روی اصفهان (فروی)

مشاهده بیش از 81 خبر مرتبط با ذوب روی اصفهان

تحلیل های مرتبط با ذوب روی اصفهان (فروی)

مشاهده بیش از 101 تحلیل مرتبط با ذوب روی اصفهان