Bourse24 Ads 97
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 101
تبلیغ بورس24

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

قیمت پایانی : 5,440 [-4.56%]


آخرین قیمت معامله شده : 5,420 [-4.91]
قیمت دیروز : 5,700
حجم معاملات :134,386,225,470
تعداد سهام معامله شده :24,703,065
کمترین : 5,420
بیشترین : 5,630

اخبار مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

مشاهده بیش از 179 خبر مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

تحلیل های مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

مشاهده بیش از 586 تحلیل مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌