Bourse24 Ads 135
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 137
تبلیغ بورس24

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

قیمت پایانی : 3,253 [-3.98%]


آخرین قیمت معامله شده : 3,260 [-3.78]
قیمت دیروز : 3,388
حجم معاملات :25,903,266,269
تعداد سهام معامله شده :7,961,798
کمترین : 3,219
بیشترین : 3,365

اخبار مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

مشاهده بیش از 183 خبر مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

تحلیل های مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

مشاهده بیش از 597 تحلیل مرتبط با نوسازی‌وساختمان‌تهران‌