Bourse24 Ads 135
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 137
تبلیغ بورس24

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

قیمت پایانی : 24,820 [-0.08%]


آخرین قیمت معامله شده : 25,080 [0.97]
قیمت دیروز : 24,840
حجم معاملات :1,866,598,190
تعداد سهام معامله شده :75,531
کمترین : 24,380
بیشترین : 25,080

اخبار مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی)

مشاهده بیش از 108 خبر مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

تحلیل های مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی)

مشاهده بیش از 210 تحلیل مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌