Bourse24 Ads 97
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 101
تبلیغ بورس24

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

قیمت پایانی : 24,300 [0.21%]


آخرین قیمت معامله شده : 24,790 [2.23]
قیمت دیروز : 24,250
حجم معاملات :38,777,331,350
تعداد سهام معامله شده :1,595,579
کمترین : 24,250
بیشترین : 24,890

اخبار مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی)

مشاهده بیش از 96 خبر مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

تحلیل های مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی)

مشاهده بیش از 206 تحلیل مرتبط با شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌