Bourse24 Ads 135
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 134
تبلیغ بورس24

شکرشاهرود

قیمت پایانی : 1,722 [0.58%]


آخرین قیمت معامله شده : 1,730 [1.05]
قیمت دیروز : 1,712
حجم معاملات :4,372,001,168
تعداد سهام معامله شده :2,502,776
کمترین : 1,722
بیشترین : 1,768

اخبار مرتبط با شکرشاهرود (قشکر)

مشاهده بیش از 123 خبر مرتبط با شکرشاهرود

تحلیل های مرتبط با شکرشاهرود (قشکر)

مشاهده بیش از 205 تحلیل مرتبط با شکرشاهرود