Bourse24 Ads 135
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 134
تبلیغ بورس24

داروسازی‌ روزدارو

قیمت پایانی : 17,380 [-0.23%]


آخرین قیمت معامله شده : 17,250 [-0.98]
قیمت دیروز : 17,420
حجم معاملات :4,403,999,760
تعداد سهام معامله شده :254,896
کمترین : 16,930
بیشترین : 17,600

اخبار مرتبط با داروسازی‌ روزدارو (دروز)

مشاهده بیش از 104 خبر مرتبط با داروسازی‌ روزدارو

تحلیل های مرتبط با داروسازی‌ روزدارو (دروز)

مشاهده بیش از 165 تحلیل مرتبط با داروسازی‌ روزدارو