Bourse24 Ads 97
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 101
تبلیغ بورس24

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

قیمت پایانی : 12,510 [-0.08%]


آخرین قیمت معامله شده : 12,590 [0.56]
قیمت دیروز : 12,520
حجم معاملات :132,381,210,630
تعداد سهام معامله شده :10,580,302
کمترین : 12,100
بیشترین : 12,770

اخبار مرتبط با گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید)

مشاهده بیش از 280 خبر مرتبط با گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

تحلیل های مرتبط با گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید)

مشاهده بیش از 600 تحلیل مرتبط با گروه مدیریت سرمایه گذاری امید