Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

16:42 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
06:35 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
19:45 سه رو... مخصوص اعضاء ویژه
18:08 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
12:56 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
06:21 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
18:34 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
11:24 فشار... مخصوص اعضاء ویژه
06:25 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
16:35 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
08:13 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
00:35 روز گ... مخصوص اعضاء ویژه
21:20 عملکر... مخصوص اعضاء ویژه
17:15 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
12:38 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
08:33 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
23:16 کاهش... مخصوص اعضاء ویژه
20:17 و حال... مخصوص اعضاء ویژه
12:54 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
06:48 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
23:14 یک رو... مخصوص اعضاء ویژه
22:06 قیمت طلا اکنون با 28 دلار کاهش در سطح 2026 دلار قرار دارد. رشد شاخص دلار عامل اصلی این کاهش است. از سوی دیگر درباره بسیاری از مسایل ابهام وجود دارد. سرمایه گذاران دچار سردرگمی هستند. شاید در روزهای آینده تغییرات قیمت ها بزرگ تر باشد. فعلا نباید روی کاهش نرخ های بهره در آمریکا در ماه مارس حساب کرد. شاید بهترین رفتار، انتظار باشد. قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم به ترتیب 22.9 دلار، 893 دلار و 930 دلار است.
18:21 فشار... مخصوص اعضاء ویژه
12:26 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
07:13 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
15:56 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
06:41 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
08:19 عملکر... مخصوص اعضاء ویژه
23:16 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
20:38 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
19:44 آرامش... مخصوص اعضاء ویژه
19:25 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
16:49 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
08:25 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
22:54 حالا... مخصوص اعضاء ویژه
19:52 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
18:59 گزارش... مخصوص اعضاء ویژه
11:30 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
07:50 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
14:26 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه