Bourse24 Ads 175
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 201
تبلیغ بورس24

کاربر عزیز، لطفاً گزینه مورد نظر خود را در هر سوال انتخاب نمایید

در پایان بر اساس نتایج بدست آمده از پاسخ های شما توضیحی از نظر ریسک‌پذیری به شما نمایش داده خواهد شد.


1- آیا پس‌انداز دارید؟
2- بدون در نظر گرفتن منزل مسکونی و خودرو، قصد دارید چند درصد از مجموع دارایی‌های خود را به این سرمایه‌گذاری اختصاص دهید؟
3- در کدام‌یک از موارد زیر، اقدام به خرید بیمه‌نامه کرده‌اید؟
4- میزان آشنایی شما با امور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟

5- چند وقت است که سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ (به استثنای سرمایه‌گذاری در املاک یا انواع حساب‌های سپردۀ بانکی)

6- با فرض اینکه در حال حاضر برای برآورده کردن جریانات نقدی مورد نیاز یا موارد اضطراری در کوتاه‌مدت، برنامۀ خاصی دارید، تا چه مدت نیاز به برداشت مبلغی که قرار است سرمایه‌گذاری کنید، نخواهید داشت؟
7- فرض کنید بعد از گذشت مدت زمان مربوط به سؤال قبل، اقدام به برداشت وجوه خود نمایید. فکر می کنید از آن زمان به بعد، تا چه مدتی باقیمانده وجوه شما برای این سرمایه‌گذاری باقی بماند؟
8- در سرمایه‌گذاری‌های گذشته خود چه سطحی از ریسک را پذیرفته‌اید؟

9- در حال حاضر قصد دارید در این سرمایه‌گذاری چه سطحی از ریسک را بپذیرید؟
10- اگر ارزش سرمایه‌گذاری شما در یک دورۀ کوتاه – مثلاً سه ماه- 40 درصد کاهش یابد، چه عکس‌العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)
11- اگر ارزش سرمایه‌گذاری شما در یک دورۀ کوتاه – مثلاً دو هفته- 6 درصد کاهش یابد، چه عکس‌العملی خواهید داشت؟ (اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه کرده‌اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)
12- اگر یک پرتفوی سرمایه‌گذاری برای 5 سال آینده داشته باشید، انتظار دارید متوسط بازده سالانۀ شما از این سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ سپردۀ مدت‌دار بانکی چگونه باشد؟

13- اگر مایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت ها هستید، کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‌دهید؟


14- اگر ناچار باشید بین دو شغل، یکی با امنیت شغلی بالا و حقوق معقول و دیگری با امنیت کمتر ولی حقوق بالا، یکی را انتخاب نمایید. کدام‌یک را برمی‌گزینید؟

15- اگر یک دارایی بادآورده، مثلاً یک ارث قابل توجه، به دست آورید، با آن چه خواهید کرد؟
16- فرض کنید این اختیار به شما داده می‌شود تا بین یک مبلغ قطعی و شرکت در بخت‌آزمایی با شرایط مختلف، یکی را انتخاب نمایید. این حالت‌ها و شرایط به صورت ذیل است. کدام را انتخاب می‌نمایید ؟
17- مهم‌ترین هدف شما از سرمایه‌گذاری چیست؟
18- میزان وابستگی شما به درآمد این سرمایه‌گذاری برای امرار معاش چقدر است؟

19- پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی کشور در سه سال آینده چگونه است؟

20- پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی کشور در میان‌مدت چگونه است؟

21- منبع عمدۀ کسب اطلاعات اقتصادی شما کدام است؟