Bourse24 Ads 119

تحلیل هدیه بگیرید

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل با برند بورس24   امکان استفاده کارگزاری ها از خدمات این رسانه خبری ، تحلیلی و مشاوره ای را در قالب باشگاه مشتریان فراهم نموده است . در این مکانیزم کارگزاری ها می توانند به صورت" نفر روز" ، مشتریان خود را جهت دریافت اشتراک بورس24 به عنوان یک کالای تحلیلی و کاربردی ارزشمند معرفی نمایند.

مشتریان معرفی شده کارگزاری ها در این بسته از خدمات دریافت پیامک های لحظه ای ، سیگنال خرید سهام ، سبد سهام پیشنهادی ، تحلیل بنیادی و تکنیکال ، پیش بینی بازار ، اخبار بازار بورس و ده ها فرآورده خبری-تحلیلی کاربردی دیگر بهره مند می شوند.

تعرفه باشگاه مشتریان بورس24

قیمت های باشگاه مشتریان

مدت زمان استفاده از این خدمات یکسال شمسی می باشد و هر چه پکیج خریداری شده بلندمدت تر باشد ، امکان استفاده تعداد زیادتری از مشتریان آن کارگزاری بورس از این خدمات تحلیلی-خبری وجود دارد.در پایان هر دوره سه ماهه گزارش استفاده از خدمات «نفر روز» بورس24 به صورت کتبی ارائه می شود تا تصویر روشنی از میزان استفاده شرکت از پکیج خریداری شده و اعتبار باقی مانده به دست آید.

مزیت خرید اشتراک بورس24 به صورت «نفر روز» توسط کارگزاری ها این است که می توانند با دسترسی ارزان تر به خدمات تحلیلی-خبری این رسانه ، مشتریان زیادی را جذب خود کنند.

منظور از «نفرروز» تعداد کاربران مشخص با تعداد روزهای مشخص است.در واقع در حال حاضر اشتراک تک کاربره بورس24 برای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی دست کم 3 میلیون تومان هزینه دارد ، حال آن که در طرح اشتراک «نفر روز» کارگزاری بورس می تواند این اشتراک یکساله را به چند مشتری خود در قالب های یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه یا دوره های خاص دیگر با هزینه ای ارزان تر اختصاص دهند.

مشتریان کنونی :

کارگزاری فارابی

کارگزاری تامین سرمایه نوین

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

کارگزاری دانایان

کارگزاری آرمان تدبیر

کارگزاری بانک رفاه

کارگزاری رضوی

کارگزاری دانا

کارگزاری تدبیرگران فردا

کارگزاری بورس بیمه ایران کارگزاری باهنر آرمون بورس