Bourse24 Ads 213
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 214
تبلیغ بورس24

12:19 پیام ناظر: نماد معاملاتی (#خاور1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ایران خودرو دیزل متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:15 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
12:18 پیام ناظر: نماد معاملاتی (#ثنظام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت س. ساختمانی نظام مهندسی ایران متوقف شد.
11:55 #زاگرس با رشد 2 درصدی به قیمت 124،300 ریال رسیده است.قدرت خریدار 1.5 برابر فروشنده بوده و خریداران سهم 73 درصد حقیقی ها و 27 درصد حقوقی ها هستند.سرانه خرید هر حقیقی به میزان 22 میلیون تومان است.پی بر ای زاگرس در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش است.
11:42 #شستا سهمی که از ابتدای سال جاری بازدهی چندانی به سهامداران خود نداده است و اغلب در محدوده صفر معاملاتی قرار داشته است.این سهم در حال حاضر نیز در قیمت 1،183 ریال روی صفر تابلو و متمایل به سبز بازار معامله می شود.این سهم طی معاملات امروز اغلب توسط حقوقی ها خریداری شده و شاهد حضور 25 درصدی حقیقی ها در سمت خریدار بوده ایم.
11:37 در بازارپایه #تپکو با صف خرید خوبی همراه شده است. در قیمت 2537 ریال شاهد صف خرید 50 میلیونی در این نماد هستیم.
11:17 #همراه با قیمت 4،947 ریال رشد 3.5 درصدی معامله می شود.قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 21 میلیون تومان است.در سمت خریداران شاهد حضور 66 درصدی حقیقی ها و 34 درصدی حقوقی ها هستیم.
11:15 #اخابر در قیمت 10،860 ریال با رشد 6.5 درصدی مواجه است.این سهم با قدرت خریدار برتر از فروشنده با ورود بیش از 8 میلیارد تومان پول حقیقی رو به رو است.سرانه خرید هر حقیقی به میزان 61 میلیون تومان است و آن ها 90 درصد خریداران سهم را شامل می شوند.

ادامه...

19:27 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
16:17 دو هف... مخصوص اعضاء ویژه
11:59 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
07:02 عملکر... مخصوص اعضاء ویژه
06:55 در بو... مخصوص اعضاء ویژه
06:44 در با... مخصوص اعضاء ویژه
06:34 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه

ادامه...

20:37 و حال... مخصوص اعضاء ویژه
19:10 یک رو... مخصوص اعضاء ویژه
14:27 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
06:25 تغییر... مخصوص اعضاء ویژه

ادامه...

Bourse24 Ads 190

جدیدترین اخبار

Bourse24 Ads 193

Bourse24 Ads 193

Bourse24 Ads 193

Bourse24 Ads 195
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 205
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 203
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 154
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 128
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 177
تبلیغ بورس24


پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید


بورس 24، آخرین اخبار و تحلیل های بازار سرمایه