Bourse24 Ads 180
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 194
تبلیغ بورس24

12:01 پیام ناظر بازار: به اطلاع می‌رساند، حجم مبنای نمادهای معاملاتی (#وآفر1)، (#شپلی1) ،(#تپکو1)و (#تکیمیا1) از روز دوشنبه مورخ 1402/07/03اعمال نخواهد شد.
12:00 #شمواد این سهم بازار پایه ای صف خرید به ارزش 5 میلیارد تومان در قیمت 141،550 ریال تشکیل داده است.حقیقی ها 72 درصد خریداران سهم را شامل می شوند.سرانه خرید هر حقیقی به میزان 72 میلیون تومان است.ارزش بازار شمواد به نزدیکی 2 همت رسیده است.
11:57 #شلعاب صف خرید 2 میلیونی به ارزش 4.5 میلیارد تومان تشکیل داده است.این سهم در قیمت 19220 ریال تماما توسط حقیقی ها خریداری شده که قدرت آن ها 2.5 برابر فروشنده آن است.سرانه خرید هر حقیقی به میزان 62 میلیون تومان است و حدود 1 میلیارد تومان ورود پول حقیقی را به سهم شاهد هستیم.
11:49 #فسرب در محدوده 217 تومان 0,4 درصد مثبت در حال معامله است. در حالی که دقایقی قبل تا 211 تومان هم افت کرده بود. شروع داد و ستدهای امروز این نماد #فلزی مثبت و در محدوده 219 تومان بود.کل معامله گران آن حقیقی اند و قدرت خریدار تقریبا با فروشندگانش برابر است. از آبان 1401 تا اواسط اردیبهشت 1402 شاهد جهش قیمتی این سهم از محدوده 104 تومان به 385 تومان بودیم.
11:35 #زاگرس کار خود را در محدوده سبز بازار آغاز کرده بود و هم اکنون وارد محدوده قرمز بازار در قیمت 135،900 ریال شده است.این سهم را حقیقی ها داد و ستد کرده اند و پی بر ای سهم در این قیمت ها در محدوده پی بر ای گروهش است.این سهم طی یک ماه اخیر معاملاتش متعادل بوده است.
11:30 #غکورش در محدوده 815 تومان 1,6 درصد منفی و با حضور 25 درصدی حقوقی ها در بخش خرید در حال معامله است. 84 درصد از فروش های آن به دست حقیقی ها انجام شده و در حال حاضر قدرت خریدار 1,5 برابر فروشندگانش است. این سهم #غذایی از اواخر بهمن تا اواسط اردیبهشت ماه 115 درصد بازدهی داد و از محدوده 480 تومان به بالاتر از یک هزار تومان رسید.
11:24 #شیران که در دقایق ابتدایی در محدوده 497 تومان و با لباس سبز معامله می شد اکنون به حدود 485 تومان 0,2 درصد منفی رسیده است. 18 درصد از عرضه های 6,8 میلیونی آن توسط 4 حقوقی انجام شده اما 98 درصد از خریدارانش حقیقی اند. این سهم #شیمیایی پس از آن که از بهمن تا اواسط اردیبهشت از محدوده 300 تومان به 755 تومان صعود کرد روند اصلاحی را در پیش گرفت و تا اواخر تیر ماه به کمتر از 440 تومان رسید. در ماه های اخیر هم متعادل و کمی رو به بالا در حرکت است.

ادامه...

Bourse24 Ads 190

جدیدترین اخبار

Bourse24 Ads 193

Bourse24 Ads 193

Bourse24 Ads 193

Bourse24 Ads 202
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 198
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 207
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 205
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 203
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 199
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 195
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 128
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 187
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 154
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 177
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 204
تبلیغ بورس24


پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید


بورس 24، آخرین اخبار و تحلیل های بازار سرمایه