Bourse24 Ads 40
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 42
تبلیغ بورس24

حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم ١٢ سال (١۴۴ ماه) می‌باشد و در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از ١٢ ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش‌اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه با احتساب مدت مازاد بر ١٢ ماه، حداکثر ١۴۴ ماه تعیین خواهد شد...

مزایای نامریی وام ٨٠ میلیونی

بانك مسكن در كنار دستورالعملی كه سه روز پیش برای نحوه افتتاح حساب در صندوق پس‌ انداز مسكن «یكم» و پرداخت تسهیلات 40 و 60 و 80 میلیون تومانی ابلاغ كرد، روز گذشته یك بروشور مخصوص شعبه نیز در كلیه شعب سراسر كشور قرار داد تا متقاضیان وام خرید مسكن با زبان ساده‌تر از آنچه طی این چند روز درباره صندوق یكم مطرح شده، از كم و كیف وام‌های جدید مطلع شوند.

یك نسخه از این بروشور در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته كه نشان می‌دهد: متقاضیان تسهیلات صندوق یكم می‌توانند با حداقل آورده نقدی یعنی مبلغی معادل 6 میلیون و 700 هزار تومان افتتاح حساب انجام دهند و كف موجودی حساب‌شان را به سطحی كمتر از نصف مبلغ تسهیلات برسانند.

این امكان جدید، شرایط بهره‌مندی خانه‌اولی ها از تسهیلات جدید خرید مسكن را تسهیل می كند و به كسانی كه بنیه مالی كافی برای تامین نقدینگی معادل نصف مبلغ وام‌ را ندارند، فرصت می دهد با نقدینگی كمتر اما مدت زمان انتظار بیشتر، به این تسهیلات دسترسی پیدا كنند.

در تهران برای دریافت 80 میلیون تومان وام خرید مسكن از صندوق پس انداز یكم، كافی است افراد 13 میلیون و 500 هزار تومان برای مدت سه سال سپرده گذاری كنند.در شهرهای بزرگ نیز برای دسترسی به وام 60 میلیونی، باید حداقل موجودی در صندوق ظرف حداكثر 6 ماه از رقم 6 میلیون و 700 هزار تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا كند.

در شهرهای كوچك نیز برای اخذ وام 40 میلیونی باید همان 6 میلیون و 700 هزار تومان تا سه سال در صندوق پس انداز یكم، پس انداز شود.بانك مسكن به حساب‌های صندوق پس انداز یكم، سود پرداخت نمی‌كند اما اگر سپرده گذاران به هر دلیل از ادامه سپرده گذاری انصراف دهند اینكه واجد شرایط تشخیص داده نشوند، سود رایج برای سپرده های كوتاه مدت كه 10 درصد است به آنها تعلق می‌گیرد.

وام های سه گانه 40 و 60 و 80 میلیون تومانی به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات «خرید» و «ساخت» واحد مسکونی، پرداخت می شود بنابراین برخلاف تصوری كه پیش تر از مقصد تسهیلات صندوق یكم وجود داشت، این وام‌ها هم برای خرید مسكن و هم برای ساخت مسكن قابل استفاده خواهد بود.

مدل این صندوق براساس پرداخت تسهیلات معادل یك بار اصل سپرده در هر 6 ماه و حداكثر معادل 6 برابر آن، طراحی شده است.

نرخ سود تسهیلات فروش‌اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر 14 درصد می‌باشد به این معنی كه چنانچه سود تسهیلات بانكی در ماه‌ها یا سال‌های آینده از سوی شورای پول و اعتبار تغییر كند، نرخ سود صندوق یكم نیز تغییر خواهد كرد.

نكته نامریی دیگر در این صندوق، به سود وام ساخت برمی‌گردد.در حال حاضر بانك مسكن، سود تسهیلات ساخت را معادل حداقل 21 درصد تعیین می كند اما در صندوق یكم، نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر 14 درصد) می‌باشد.

حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم 12 سال (144 ماه) می‌باشد و در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از 12 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش‌اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه، حداکثر 144 ماه تعیین خواهد گردید.

متقاضیان واجد شرایط این تسهیلات باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

- متأهل یا سرپرست خانوار باشند. سرپرست خانوار به افرادی گفته می شود که همسر آنان فوت شده و یا از همسر خود جدا شده‌اند و سرپرستی و یا حضانت فرزند یا فرزندان را عهده‌دار می‌باشند.

- متقاضی، همسر و فرزندان صغیر وی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

- متقاضی و همسر وی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشند. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانه‌ای و ... )

همزمان با اعطای تسهیلات، فرم «ج» دریافت‌کنندگان تسهیلات قرمز خواهد گردید.

البته در زمان افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارائه فرم «ج» نبوده، اما اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسئولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیش‌بینی گردیده- از افتتاح‌کننده حساب اخذ می‌شود.

بانك مسكن هیچ جریمه خاصی برای كسانی كه به اسم واجدشرایط، وارد صندوق پس انداز یكم می‌شوند اما در جریان استعلام سوابق‌شان، فاقد شرایط تشخیص داده می‌شوند، در نظر نگرفته است.

در صورتی که دارنده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، می‌تواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پس‌انداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقف‌های مقرر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن عادی بهره‌مند گردد.

ویژگی ملك مشمول وام های صندوق یكم

ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800 و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید نوساز باشد.

منظور از ملک نوساز، ملکی است که از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از 7 سال و از تاریخ صدور پایانکار ساختمانی آن بیش از 3 سال سپری نشده باشد.

شرایط استفاده از سقف‌های تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توأم با انواع حساب‌های تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به این شرح خواهد بود:

-تجمیع امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق‌ تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن (شامل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن (صرفاً برای ساخت مسکن) و (صندوق پس‌انداز مسکن) با شرایط زیر می‌توانند از سقف تسهیلات جدید بهره‌مند گردند:

- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه(94.3.16)، حداقل یک سال سپری شده باشد.

- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دوره‌های سپرده‌گذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم ‌باشد.

- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره 6 ماهه سپری نمایند.

- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود.

تسهیلات‌گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، و ...) توسط شعبه محرز گردد.دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌توانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فی‌مابین خود را انجام دهند.

انتقال حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقف‌های مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هر کدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن میسر می‌باشد.هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.همچنین جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حائز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات می‌باشد، استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی و همسر وی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی، همسر و فرزندان صغیر وی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.

خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکان‌پذیر می‌باشد.پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکان‌پذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.

اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پس‌انداز مسکن امکان‌پذیر می‌باشد.

اعطای تسهیلات در طرح خانه اولی‌ها به اتباع خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پس انداز یكم و مدت انتظار (مبالغ به میلیون ریال)

منطقه وقوع ملک

حداقل مبلغ جهت افتتاح

حداقل مدت انتظار اولیه (ماه)

ضرایب برابری

حداکثر ضرایب برابری

حداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانه

سقف تسهیلات

حداکثر مدت بازپرداخت

نرخ سود سالانه

تهران

(کد حساب8368)

67

12

6 ماه یك برابر

6 دوره

135

800

144 ماه

14 درصد

شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت

(کد حساب 8369)

67

12

6 ماه یك برابر

6 دوره

100

600

144 ماه

14 درصد

سایر مناطق شهری

(کد حساب 8367)

67

12

6 ماه یك برابر

6 دوره

67

400

144 ماه

14 درصد


منبع خبر: سازمان خبری-تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید

پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 18
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 20
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 29
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 30
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 31
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 46
تبلیغ بورس24