Bourse24 Ads 21
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 35
تبلیغ بورس24

بورس ٢۴ : سبد سهام پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل که با برند «بورس ٢۴» فعالیت می کند ، در بهار امسال ١٢٣ سهم به مشتریان ویژه خود معرفی کرد. از میان این ١٢٣ سهم معرفی شده ٩۵ درصدپیشنهادها با بازدهی مثبت و تحقق تارگت های پیش بینی شده مواجه شده است. تنها سه درصد پیشنهاد ها با زیان مواجه بوده و ٢ درصد سهم ها نیز در نقطه سر به سر قرار دارد.در رابطه با برخی از این سهم ها برای تحقق سود باید منتظر ماند ؛ چرا که بیشتر سهم های معرفی شده در سبد برای بازه میان مدت و بلند مدت توصیه به خرید شده اند.لذا برای گرفتن بازدهی از سهم های معرفی شده در ماه های اردیبهشت و خرداد باید دست کم دوماه دیگر صبر کرد. برای فعالیت در بورس همواره تشکیل سبد توصیه می شود ، زیرا ریسک سرمایه گذار را کنترل می کند و امکان بهره بردن سرمایه گذار از بازدهی صنایع مختلف را فراهم می نماید.

تا ٢٠٠ درصد بازدهی در ٩٣ روز!!

بورس24 : سبد سهام پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل که با برند « بورس24 » فعالیت می کند ، در بهار امسال 123 سهم به مشتریان ویژه خود معرفی کرد.

از میان این 123 سهم معرفی شده 95 درصد پیشنهادها با بازدهی مثبت و تحقق تارگت های پیش بینی شده مواجه شده است.

تنها سه درصد پیشنهاد ها با زیان مواجه بوده و 2 درصد سهم ها نیز در نقطه سر به سر قرار دارد.در رابطه با برخی از این سهم ها برای تحقق سود باید منتظر ماند ؛ چرا که بیشتر سهم های معرفی شده در سبد برای بازه میان مدت و بلند مدت توصیه به خرید شده اند.لذا برای گرفتن بازدهی از سهم های معرفی شده در ماه های اردیبهشت و خرداد باید دست کم دوماه دیگر صبر کرد.

برای فعالیت در بورس همواره تشکیل سبد توصیه می شود ، زیرا ریسک سرمایه گذار را کنترل می کند و امکان بهره بردن سرمایه گذار از بازدهی صنایع مختلف را فراهم می نماید.

میزان بازدهی با قیمت روز

(درصد)

قیمت فعلی

قیمت پیشنهادی خرید

تاریخ پیشنهاد

دیدگاه پیشنهادی سبد

نام سهم

115

1764

820

هشت فروردین

سه ماهه

سیمان شمال

162

2413

920

هشت فروردین

میان مدت

بانک ملت

150

2878

1150

هشت فروردین

میان مدت

های وب

7

8568

8000

هشت فروردین

میان مدت

جوشکاب یزد

189

3819

1320

هشت فروردین

دو ماهه

چدن سازان

192

848

290

پانزدهم فروردین

میان مدت

ذوب آهن اصفهان

107

1242

600

پانزدهم فروردین

میان مدت

سرمایه گذاری خوارزمی

27

3326

2625

پانزدهم فروردین

میان مدت

لوله و ماشین سازی

153

1682

665

پانزدهم فروردین

میان مدت

شیشه قزوین

8

2730

2530

پانزدهم فروردین

سه ماهه

ساختمانی اعتماد گستر

95

1344

690

پانزدهم فروردین

سه ماهه

ثنام

75

6928

3950

پانزدهم فروردین

سه ماهه

دامپروری بینالود

سهم افزایش سرمایه 297 درصدی از تجدید ارزیابی داشته که با احتساب افزایش سرمایه بازدهی سهم 175 درصد بوده است

1176

1715

بیست و نهم فروردین

میان مدت

کاغذ پارس

5

3508

3346

بیست و نهم فروردین

میان مدت

کشتیرانی دریای خزر

66

2730

1640

بیست و نهم فروردین

میان مدت

تکادو

86

2069

1114

بیست و نهم فروردین

میان مدت

پتروشیمی خلیج فارس

158

3557

1380

بیست و نهم فروردین

میان مدت

سرمایه گذاری امید

116

9340

4326

بیست و نهم فروردین

میان مدت

پتروشیمی پردیس

112

4236

2000

بیست و نهم فروردین

میان مدت

دارویی کوثر

8

3680

3420

بیست و نهم فروردین

میان مدت

غلتک سازان

201

1711

568

بیست و نهم فروردین

میان مدت

پارس آریان

10

760

690

بیست و نهم فروردین

میان مدت

پتروشیمی کازرون

31

4813

3670

هشتم اردیبهشت

میان مدت

مادیران

118

262

120

هشتم اردیبهشت

میان مدت

بانک صادرات

86

1042

560

هشتم اردیبهشت

میان مدت

بانک آینده

با احتساب افزایش سرمایه 103 درصدی بازدهی سهم به 83 درصد رسیده است

3113

3450

هشتم اردیبهشت

میان مدت

گهر زمین

72

2190

1269

هشتم اردیبهشت

میان مدت

پالایش نفت بندر عباس

49

1576

1059

هشتم اردیبهشت

میان مدت

بانک سامان

9

852

937

هشتم اردیبهشت

میان مدت

پتروشیمی ممسنی

123

3885

1742

هشتم اردیبهشت

میان مدت

بیمه آسیا

50

3336

2225

هشتم اردیبهشت

میان مدت

پارس توشه

35

3852

2850

هشتم اردیبهشت

میان مدت

گروه صنعتی بارز

48

1878

1264

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

341

1913

434

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

بانک گردشگری

56

2851

1832

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

توسعه صنایع بهشهر

24

6928

5600

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

کشاورزی بینالود

47

1413

960

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

تاپیکو

10

2624

2376

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

گلبهار

8

5081

4686

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

تاپکیش

39

16674

12000

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

هلدینگ داروپخش

12

3647

4146

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

خط دریابندر

16

8772

7585

دوازدهم اردیبهشت

میان مدت

پخش هجرت

38

2353

1700

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

گروه توسعه ملی

38

3819

2765

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

چدن سازان

102

2190

1085

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

پالایش نفت اصفهان

45

2008

1382

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

پالایش نفت تهران

55

848

546

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

ذوب آهن

95

254

130

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

سایپا

138

6439

2700

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

تولید دارو

96

14643

7485

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

پارس دارو

101

1608

800

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

زامیاد

34

1657

1233

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

سیمان سپاهان

86

2237

1200

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

کمباین ایران

52

11536

7600

نوزدهم اردیبهشت

میان مدت

سرمایه گذاری ارس صبا

22

1788

1460

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

مخابرات

48

1818

1226

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

صدر تامین

34

6985

5200

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

تیپیکو

39

1667

1200

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

سرمایه گذاری سپه

200

352

117

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

ایران خودرو

60

3628

2270

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

صنایع شیمیایی ایران

24

13641

11000

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

دارویی اکسیر

35

3981

3911

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

پمپ سازی ایران

43

1740

1214

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

سیمان مازندران

34

1016

760

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

پارس خودرو

26

2833

2250

بیست و ششم اردیبهشت

میان مدت

زرین معدن آسیا

39

2413

1731

دوم خرداد

میان مدت

بانک ملت

44

4517

3143

دوم خرداد

میان مدت

پتروشیمی کرمانشاه

23

5967

4834

دوم خرداد

میان مدت

هلدینگ شوینده

196

20151

6800

دوم خرداد

میان مدت

باما

27

2814

2220

دوم خرداد

میان مدت

صبا تامین

55

9463

6117

دوم خرداد

میان مدت

نفت بهران

20

3545

2950

دوم خرداد

میان مدت

صنعتی بهشهر

34

2878

2148

دوم خرداد

میان مدت

های وب

50

5699

3800

دوم خرداد

میان مدت

ایران ترانسفو

53

276

180

دوم خرداد

میان مدت

بانک تجارت

14

2620

2302

دوم خرداد

میان مدت

تایدواتر

64

3939

2400

دوم خرداد

میان مدت

سیمان ارومیه

23

1788

1450

نهم خرداد

میان مدت

مخابرات

56

4681

3000

نهم خرداد

میان مدت

پتروشیمی جم

43

3430

2400

نهم خرداد

میان مدت

پتروشیمی مبین

63

9080

5568

نهم خرداد

میان مدت

سیمان ساوه

87

2190

1170

نهم خرداد

میان مدت

پالایش نفت اصفهان

53

15872

10345

نهم خرداد

میان مدت

کماسه

36

8440

6180

نهم خرداد

میان مدت

توزیع داروپخش

8

3210

2978

نهم خرداد

میان مدت

محصولات پارس

26

4898

3870

نهم خرداد

میان مدت

شیمیایی فارس

33

4841

3627

نهم خرداد

میان مدت

ویتانا

32

575

432

نهم خرداد

میان مدت

بانک شهر

32

2254

1702

شانزدهم خرداد

میان مدت

شستا

21

18185

14963

شانزدهم خرداد

میان مدت

افق کوروش

32

9340

7060

شانزدهم خرداد

میان مدت

پتروشیمی پردیس

4

12365

11840

شانزدهم خرداد

میان مدت

فرابورس

5

11914

11308

شانزدهم خرداد

میان مدت

بورس اوراق بهادار

13

1423

1258

شانزدهم خرداد

میان مدت

گروه بهمن

26

3470

2759

شانزدهم خرداد

میان مدت

افست

14

4845

4260

شانزدهم خرداد

میان مدت

ریشمک

11

1177

1317

شانزدهم خرداد

میان مدت

پارس مینو

14

4541

3980

شانزدهم خرداد

میان مدت

دارویی جابر

12

16797

15000

شانزدهم خرداد

میان مدت

پدیده شاندیز

3

724

702

شانزدهم خرداد

میان مدت

پلی اکریل

33

1042

782

شانزدهم خرداد

میان مدت

بانک آینده

5

1772

1680

بیست و سوم خرداد

میان مدت

تامین سرمایه بانک ملت

26

1654

1312

بیست و سوم خرداد

میان مدت

تامین سرمایه نوین

33

2603

1960

بیست و سوم خرداد

میان مدت

ملی مس

25

319

255

بیست و سوم خرداد

میان مدت

بانک پارسیان

14

14363

12540

بیست و سوم خرداد

میان مدت

پالایش نفت لاوان

36

2008

1478

بیست و سوم خرداد

میان مدت

پالایش نفت تهران

1

1912

1890

بیست و سوم خرداد

میان مدت

سرمایه گذاری صنعت نفت

18

1556

1320

بیست و سوم خرداد

میان مدت

معادن و فلزات

0

5515

5500

بیست و سوم خرداد

میان مدت

نفت پارس

9

4103

3770

بیست و سوم خرداد

میان مدت

کی بی سی

2

5225

5119

بیست و سوم خرداد

میان مدت

کیمیا

15

4654

4033

بیست و سوم خرداد

میان مدت

فولاد کویر

17

1807

1540

بیست و سوم خرداد

میان مدت

چرخشگر

10

262

239

سی ام خرداد

میان مدت

بانک صادرات

10

5699

5190

سی ام خرداد

میان مدت

ایران ترانسفو

14

2861

2508

سی ام خرداد

میان مدت

نفت پاسارگاد

19

1706

1429

سی ام خرداد

میان مدت

سرمایه گذاری صنایع بهشهر

3

3148

3049

سی ام خرداد

میان مدت

فنر خاور

0

11485

11462

سی ام خرداد

میان مدت

دارویی فارابی

3

2447

2535

سی ام خرداد

میان مدت

حمل و نقل توکا

7

3112

3361

سی ام خرداد

میان مدت

ایرکا پارت صنعت

ارقام به تومان است

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

این مطلب 6 نظر دارد.

 • خسرو رنگ ریز
  خسرو رنگ ریز

  سلام همه این سهمها هدف داشته اند و درست نیست که مقایسه با قیمت روز انجام شود

  1 سال پیش
 • رضا صدیقی
  رضا صدیقی

  سلام سبد بدی نبود ولی خطا هم زیاد داشته البته با توجه به بازار سال۹۹باید کم خطا تر می بود بهر تقدیر موفق و موید باشید

  1 سال پیش
 • زهرا افشار
  زهرا افشار

  سلام تشکر از زحمات اساتید مجرب

  1 سال پیش
 • هادی باروجی
  هادی باروجی

  دست عوامل بورس ۲۴ درد نکنه
  حق الزحمه نوش جونتون

  1 سال پیش
 • مهرداد علیزاده
  مهرداد علیزاده

  باسلام خدمت اساتید محترم بهتر است تعداد سهام معرفی شده کمترباشد از زحمات شما تشکر می کنم.

  1 سال پیش
 • امیر غیاثی
  امیر غیاثی

  سلام
  ممنون بابت زحمات اساتید
  لطفا بسته های تخفیفی مثل عید فطر دوباره قرار بدین

  1 سال پیش

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید

پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 20
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 22
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 24
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 29
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 30
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 31
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 34
تبلیغ بورس24