Bourse24 Ads 236

08:59 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
08:26 ارزش... مخصوص اعضاء ویژه
08:05 نوسان... مخصوص اعضاء ویژه
07:52 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
18:15 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
14:34 نوسان... مخصوص اعضاء ویژه
08:08 بورس... مخصوص اعضاء ویژه
07:53 تغییر... مخصوص اعضاء ویژه
07:35 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
23:23 افت شاخص دلار و همزمان رشد 45 دلاری قیمت طلا. قیمت نقد هر اونس طلا در سطح 2416 دلار قرار دارد. در واقع طلا برنده اصلی سخنان رییس بانک مرکزی آمریکا در کنگره در هفته جاری و گزارش نرخ تورم این کشور است که امروز منتشر شد. امروز قیمت نفت کمی بالا رفته و قیمت هر بشکه نفت برنت و نفت آمریکا اکنون به ترتیب 85.7 دلار و 83 دلار است. در بورس آمریکا فقط شاخص متوسط صنعتی داوجونز رشد کرده و رشد آن محدود بوده است.
20:15 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
17:49 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
11:55 بورس... مخصوص اعضاء ویژه
08:10 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
07:56 در بو... مخصوص اعضاء ویژه
07:35 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
17:40 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
14:11 نوسان... مخصوص اعضاء ویژه
11:59 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
11:54 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
07:29 رویکر... مخصوص اعضاء ویژه
06:36 تغییر... مخصوص اعضاء ویژه
06:13 بازار... مخصوص اعضاء ویژه
19:31 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
16:40 تغییر... مخصوص اعضاء ویژه
14:20 نوسان... مخصوص اعضاء ویژه
12:24 وضعیت... مخصوص اعضاء ویژه
06:38 در آس... مخصوص اعضاء ویژه
06:28 شاخص... مخصوص اعضاء ویژه
06:18 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
21:21 امروز... مخصوص اعضاء ویژه
18:04 یک رو... مخصوص اعضاء ویژه
14:57 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
14:46 نوسان... مخصوص اعضاء ویژه
06:56 تغییر... مخصوص اعضاء ویژه
06:42 در بو... مخصوص اعضاء ویژه
06:32 نوسان... مخصوص اعضاء ویژه
21:38 در با... مخصوص اعضاء ویژه
17:32 قیمت... مخصوص اعضاء ویژه
09:28 در بو... مخصوص اعضاء ویژه