Bourse24 Ads 21
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 35
تبلیغ بورس24

بورس ٢۴ : در نیمه ابتدایی سال ١۴٠٠ در مجموع ١٣ عرضه اولیه انجام شد که به ترتیب شامل فگستر، فتوسا، غکورش، ولکار، ومدیر، لطیف، سپید، وهامون، مدیریت، کیمیاتک، فجهان، فسبزوا و توسن بود. از بین این ١٣ شرکت برخی نسبت به سایرین زودتر به قیمت تعادلی خود رسیدند. یعنی از قیمت عرضه اولیه تا زمانی که صف خرید آن ها عرضه شود برخی تعداد روزهای کمتری را تجربه کردند و به بیان دیگر عمر صف خرید آن ها کمتر بود.

کدام عرضه اولیه ها زودتر به تعادل رسیدند؟ صف خرید کدام نمادها عمر کوتاه تری داشت؟

بورس24 : در نیمه ابتدایی سال 1400 در مجموع 13 عرضه اولیه انجام شد که به ترتیب شامل فگستر، فتوسا، غکورش، ولکار، ومدیر، لطیف، سپید، وهامون، مدیریت، کیمیاتک، فجهان، فسبزوا و توسن بود.

از بین این 13 شرکت برخی نسبت به سایرین زودتر به قیمت تعادلی خود رسیدند. یعنی از قیمت عرضه اولیه تا زمانی که صف خرید آن ها عرضه شود برخی تعداد روزهای کمتری را تجربه کردند و به بیان دیگر عمر صف خرید آن ها کمتر بود.

فسبزوا، غکورش، فجهان و ومدیر زودتر از سایر عرضه اولیه های امسال به نقطه تعادلی خود رسیدند.

فسبزوا که به همراه توسن آخرین عرضه اولیه 6 ماهه اول سال جاری محسوب می شود تنها 5 روز صف خرید پایدار داشت. این سهم با قیمت 3،125 تومان عرضه شد و پنج روز پس از عرضه اولیه در قیمت 3،700 تومان به تعادل رسید. حقیقی ها که برای خرید 224 سهم فسبزوا هفتصد هزار تومان سرمایه گذاری کرده بودند در این عرضه اولیه 18 درصد بازدهی معادل 128 هزار و 800 تومان کسب کردند.

دومین سهم عرضه اولیه ای که خیلی زود به تعادل رسید غکورش بود. این سهم در پنجم خرداد ماه با قیمت 2،995 تومان کشف قیمت شد و به هر سهامدار حقیقی 74 سهم غکورش رسید. شش روز بعد صف خرید این سهم غذایی در قیمت 3،820 تومان عرضه شد و 28 درصد سود معادل 61 هزار تومان عاید حقیقی ها کرد.

فجهان سومین سهمی بود که پس از عرضه اولیه خیلی زود به تعادل رسید. این سهم بیستم شهریور ماه با قیمت 550 تومان عرضه اولیه شد و به هر کد حقیقی 1،452 سهم تعلق یافت. 8 روز بعد فجهان در قیمت 705 تومان متعادل شد و حقیقی ها که برای این عرضه اولیه حدود 799 هزار تومان نقدینگی سرمایه گذاری کرده بودند با کسب بازدهی 28 درصدی حدود 226 هزار تومان کاسب شدند.

چهارمین سهمی که پس از عرضه اولیه صف خرید چندان پایداری نداشت و پس از 9 روز به تعادل رسید ومدیر بود. این سهم 26 خرداد ماه با قیمت 299 تومان عرضه اولیه شد و در حدود 434 تومان متعادل شد. به هر کد حقیقی 368 ومدیر رسید و آن ها که برای خرید این عرضه اولیه حدود 110 هزار تومان هزینه کرده بودند با 45 درصد بازدهی حدود 50 هزار تومان سود به دست آوردند.

اما رکورد بیشترین تعداد روزهای دارای صف خرید را عرضه اولیه وهامون با 22 روز به خود اختصاص داده است. بازدهی این عرضه اولیه 168 درصد بود که با توجه به تعداد 161 سهم تعلق یافته به هر کد در عرضه اولیه ارزش افزوده این سهم تا رسیدن به نقطه تعادلی 51 هزار تومان بود. پس از آن مدیریت با 20 روز صف خرید پایدار پس از عرضه اولیه توانست بیشترین بازدهی را کسب کند. به حقیقی هایی که در عرضه اولیه مدیریت مشارکت داشتند 76 سهم این شرکت رسید. آن ها تا نقطه تعادلی سهم 144 درصد بازدهی معادل حدود 55 هزار تومان سود کسب کردند.

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید

پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 20
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 22
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 24
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 29
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 30
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 31
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 34
تبلیغ بورس24