Bourse24 Ads 236

Bourse24 Ads 242

پس از اتمام زمان بازار بیش از 60 صف خرید و حدود 30 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

خروج 400 میلیارد تومان پول از بورس

بورس24 : امروز بازار کم رمق، متعادل و نسبتا مثبت شروع به کار کرد. اما هر چه از زمان بازار گذشت فروشنده ها بر خریداران قدرتنمایی بیشتری کردند. در حدود یک ساعت انتهایی صنعت قند و شکر با اقبال خوبی از سوی حقیقی ها همراه شد و به همراه دو صنعت دیگر در راس تزریق پول های خرد بازار قرار گرفت. با این وجود، برآیند ورود و خروج پول خرد بازار منفی بود.

پس از اتمام زمان بازار بیش از 60 صف خرید و حدود 30 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

خالص ارزش معاملات خرد امروز بالغ بر 4,1 همت شد که در قیاس با دیروز 4 درصد افت کرد. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب فلزی، خودرو و قطعه ساز، شیمیایی، بانکی و سرمایه گذاری بودند.

حقیقی ها بیش از 400 میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون کشیدند و معادل نصف این مبلغ یعنی در حدود 200 میلیارد تومان نیز از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله خارج کردند.

اگر صندوق های سهامی قابل معامله را در نظر بگیریم، ارزش معاملات خرد 4,5 همت و حجم پول خرد خارج شده از بازار 425 میلیارد تومان بود.

گروه های حمل و نقل و انبارداری، قند و شکر و ساخت محصولات فلزی در مجموع به مبلغ حدود 100 میلیارد تومان صدرنشین ورود پول خرد شدند.

در گروه های بانکی، فلزی و خودرو و قطعه ساز شاهد عمده ترین خروج پول خرد و بیشترین حمایت حقوقی ها بودیم.

از بین نمادها حسیر، فاذر، قچار، انرژی، قثابت، فکمندح، رافزا، وکار، خودکفا و دفارا از سوی حقیقی ها و وتجارت، شپنا، ثبهساز، فملی، بپاس، وبملت، خودرو، فولاد و سرچشمه از طرف حقیقی ها از بیشترین حمایت برخوردار شدند.

شاخص کل که در ابتدا مثبت بود در نهایت به افت 2,300 واحدی تن داد و در ارتفاع 2 میلیون و 133 هزار واحد آرام گرفت. وبملت، شتران، پارس، شپنا، جم و شستا بیشترین اثر منفی و پارسان عمده ترین تاثیر مثبت را بر آن داشتند.

شاخص هموزن اما 804 واحد رشد کرد و به نزدیکی سطح 724 هزار واحد رسید. شاخص فرابورس اما 67 واحد کاهش داشت. نمادهای صبا، آریا، سرچشمه و خاور بیشترین تاثیر منفی و #وسپهر، فرابورس و شگویا عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند.

وضعیت بازار در شهریور ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

1شهریور

3,170

-160

1,946,637

667,856

4شهریور

3,430

465

1,993,091

684,898

5شهریور

6,060

400

2,051,489

700,450

6شهریور

5,830

-155

2,084,217

705,154

7شهریور

5,170

-197

2,095,073

707,010

8شهریور

5,600

89

2,104,820

710,560

11شهریور

4,960

-517

2,105,702

711,679

12شهریور

4,160

-163

2,111,865

713,654

13شهریور

5,300

214

2,136,148

720,901

14شهریور

5,615

-118

2,150,984

726,462

18شهریور

4,770

-945

2,129,667

716,860

19شهریور

3,780

-405

2,123,628

714,689

20شهریور

3,450

-80

2,122,618

715,443

21شهریور

3,500

-220

2,127,216

718,640

22شهریور

3,370

-180

2,126,770

718,054

26شهریور

4,270

110

2,135,792

723,176

27شهریور

4,100

-400

2,133,476

723,982

مجموع

76,535

-2,262

10.1%

9.2%

 

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم
میلیون سهم

ارزش
میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

رافزا

2.8

4.9

7

7

2

بخاور

24.4

12.4

6.99

6.49

3

چکاوه

2.4

4.7

6.96

6.85

4

قمرو

3.4

2.9

6.91

4.61

5

قزوین

8.1

6.2

6.88

5.78

6

قلرست

7.5

6.6

6.88

6.28

7

گوهران

15.7

8.8

5

4.44

8

قهکمت

3.1

3.3

5

4.42

9

وملی

1.1

22.6

5

4.89

10

قشکر

19.1

5.6

4.99

4.71

11

قنیشا

9.0

2.7

4.99

4.4

12

غگرجی

6.1

1.2

4.98

3.69

13

قثابت

84.9

25.5

4.98

4.84

14

زفجر

4.6

7.7

4.98

3.38

15

بالبر

0.4

1.2

4.97

3.59

16

سقاین

2.8

2.0

4.9

4.9

17

قشیر

7.6

6.5

4.9

4.9

18

فافق

6.0

2.7

3

2.91

19

ولراز

0.2

1.1

3

1.65

20

کیسون

8.6

2.1

3

3

21

وبرق

0.5

4.6

2.99

2.99

22

باران

13.1

6.5

2.99

1.47

23

فکمند

0.8

1.7

2.99

2.53

24

وآرین

7.7

1.5

2.99

2.99

25

فبستم

0.7

0.9

2.99

1.23

26

داراب

4.0

0.4

2.99

0.6

27

واحیا

4.0

7.6

2.99

2.99

28

قیستوح

0.3

0.3

2.98

2.86

29

فلات

2.3

5.8

2.98

2.39

30

پشاهن

0.0

0.0

2.98

2.98

31

ثزاگرس

0.1

0.3

2.98

0.41

32

سخواف

7.0

2.3

2.97

2.94

33

حبندر

2.1

3.4

2.97

2.97

34

کازرو

0.4

0.6

2.97

1.78

35

فالوم

1.9

3.2

2.97

2.67

36

شستان

4.1

3.7

2.97

2.97

37

دشیری

0.0

0.4

2.96

0.61

38

تکیمیا

47.9

8.7

2.96

1.79

39

ثجوان

1.9

2.8

2.96

2.74

40

ممسنی

0.0

0.1

2.96

0.13

41

وسین

3.4

0.8

2.96

1.09

42

پرسپولیس

0.9

0.2

2.96

0.28

43

آبین

2.6

1.4

2.96

2.96

44

ثعتما

0.6

1.6

2.94

2.31

45

لازما

0.8

4.8

2.93

2.84

46

ودانا

4.6

3.9

2.92

2.92

47

جهرم

8.6

0.8

2.92

1.04

48

فوکا

2.1

2.4

2.92

2.48

49

ولانا

1.4

5.3

2.91

2.91

50

خلیبل

0.4

1.8

2.91

2.15

51

وکادو

5.9

4.6

2.89

2.89

52

وآفر

0.4

1.1

2.89

1.54

53

قشرین

3.1

2.3

2.88

1.37

54

وشمال

0.1

0.4

2.83

0.53

55

فنفت

1.6

3.6

2.81

2.34

56

رتکو

0.5

1.3

2.81

1.81

57

شتهران

0.0

0.0

2

2

58

حاریا

7.1

5.0

1.99

0.14

59

شزنگ

0.1

1.7

1.98

1.98

60

کابگن

0.0

0.0

1.95

1.95

61

نبروج

0.0

0.0

1.95

1.95

62

فسدید

0.0

0.6

0.98

0.84

63

غیوان

0.0

0.0

0.95

0.95

 

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم
میلیون سهم

ارزش
میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

حسیر

66.0

94.3

-6.97

-5.11

2

ثپردیس

23.2

32.8

-6.95

-4.38

3

ثفارس

5.8

19.7

-5

-3.9

4

غدانه

14.5

10.6

-4.88

-3.43

5

دحاوی

0.0

0.0

-3

0

6

قنقش

0.0

0.6

-3

-0.89

7

سکارون

0.3

2.0

-2.99

-2.56

8

سمایه

0.0

0.0

-2.99

0

9

خعمرا

0.0

0.0

-2.99

0

10

حرهشا

0.0

0.0

-2.99

-0.03

11

شمواد

0.0

0.2

-2.99

-0.31

12

وهنر

2.3

1.1

-2.99

-2.99

13

ساذری

0.1

0.3

-2.99

-0.4

14

وثخوز

1.5

10.3

-2.98

-2.91

15

ثاصفا

0.8

1.4

-2.98

-2.98

16

تپولا

0.0

0.0

-2.98

-2.98

17

وپسا

5.2

1.1

-2.98

-1.71

18

چنوپا

0.0

0.0

-2.98

0

19

شلیا

0.0

0.0

-2.98

0

20

کارام

0.1

0.0

-2.97

0

21

ثنام

4.1

0.8

-2.96

-1.14

22

فجوش

6.8

1.2

-2.95

-0.16

23

ویسا

2.7

3.9

-2.94

-2.01

24

کورز

0.0

0.0

-2.91

-0.1

25

بمیلا

3.2

2.5

-2.9

-2.78

26

بایکا

0.0

0.0

-2.86

0

27

حشکوه

3.7

2.2

-2.86

-2.69

28

شسم

0.1

1.4

-2

0.16

29

بهیر

0.2

0.2

-1.97

-0.41

30

شکف

0.1

0.3

-1.96

-0.49

31

گشان

1.1

2.9

-1.95

-1.95

32

شتولی

0.1

0.2

-1.79

-0.22

33

وزمین

0.8

0.5

-0.98

-0.66

34

ثاژن

0.0

0.0

-0.87

0

 

ک

4

ه

و

ئ

مم

ن

ع

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 240


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24