Bourse24 Ads 235

Bourse24 Ads 220
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 215
تبلیغ بورس24

در معاملات امروز فروشنده ها دست برتر را داشتند. با وجود اینکه میزان افت قیمت نمادها چندان زیاد نبود و عمده آن ها حداکثر تا 3 درصد منفی خوردند اما نمی توان از سهم 75 درصدی نمادهای منفی چشم پوشی کرد.

رشد چشمگیر تعداد نمادهای منفی

بورس24 : در معاملات امروز فروشنده ها دست برتر را داشتند. با وجود اینکه میزان افت قیمت نمادها چندان زیاد نبود و عمده آن ها حداکثر تا 3 درصد منفی خوردند اما نمی توان از سهم 75 درصدی نمادهای منفی چشم پوشی کرد. پس از خاتمه زمان معاملات، حدود 40 صف خرید و 50 صف فروش در ماشین باقی ماند و در مقایسه با دیروز اندکی بر تعداد سرخطی های فروش افزوده شد.

خالص ارزش معاملات خرد با حدود 4 درصد رشد نسبت به دیروز به بالاتر از 4 همت رسید. عمده ترین معاملات را گروه های فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، انبوه سازی، سرمایه گذاری ها و محصولات شیمیایی رقم زدند.

تراز پول خرد که تا دقایق پایانی منفی بود در انتهای بازار با تاثیرپذیری از پذیره نویسی فصباح به مثبت 192 میلیارد تومان تغییر کرد. تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت اما حدود 370 میلیارد تومان منفی شد.

با احتساب صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد به 4,5 همت رسید و تراز پول خرد مثبت 233 میلیارد تومان شد.

عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی در نمادهای فصباح، واتی، فزر، خبنیان، کی بی سی، وساخت، فصبا، کترام، اتکام، شکام، بکابل و ثفارس اتفاق افتاد.

حقوقی ها تا توانستند از نمادهای خساپا، وارس، شستا، شپنا، وبملت، حفارس، فملی، خودرو، وسالت، وتجارت و فولاد در مقابل عرضه های حقیقی حمایت کردند.

شاخص کل با ثبت افت بیش از  هزار واحدی در سطح 2 میلیون و 17 هزار واحد آرام گرفت. نمادهای فارس، فولاد، حکشتی، خودرو، کگل، اخابر و ذوب بیشترین نقش را در این کاهش ایفا کردند.

شاخص هموزن نیز بالغ بر 3 هزار واحد عقب نشینی کرد و در مرز 700 هزار واحد ایستاد.

شاخص فرابورس هم 132 واحد منفی خورد. نمادهای وسپهر، آریا، خاور، سامان، تجلی و خدیزل عمده ترین نقش آفرینی را در افت روز جاری نماگر فرابورس داشتند. فصبا اما بیشترین تاثیر مثبت را بر آن گذاشت.

امروز 17 معامله بلوکی انجام شد. کگل با 186 میلیون سهم و ارزش 106,8 میلیارد تومان صدرنشین آن ها بود.

وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

1آبان

3,380

-350

2,021,189

685,899

2آبان

3,800

-465

2,000,179

676,136

3آبان

3,000

-270

2,002,073

676,727

6آبان

4,100

-1,165

1,951,217

653,176

7آبان

2,900

-270

1,961,319

659,015

8آبان

3,200

85

1,981,572

670,117

9آبان

2,920

-415

1,981,203

670,213

10آبان

3,200

-775

1,970,551

660,254

13آبان

3,400

130

1,999,208

673,004

14آبان

3,440

-25

2,016,746

678,924

15آبان

3,570

96

2,030,872

684,830

16آبان

5,020

140

2,052,695

696,188

17آبان

3,450

-180

2,056,041

698,768

20آبان

3,480

-180

2,054,307

699,093

21آبان

3,440

1

2,053,634

701,026

22آبان

3,640

-12

2,055,964

705,631

23آبان

3,580

-310

2,046,175

702,287

24آبان

3,430

-110

2,038,875

702,140

27آبان

3,260

-15

2,028,567

701,916

28آبان

3,920

-22

2,026,262

703,951

29آبان

4,060

192

2,017,915

700,533

مجموع

74,190

-3,920

-0.7%

1.5%

 

صفوف خریدی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند-سرخطی های خرید فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

سبزوا

46.8

23.6

7

6.98

2

ثرود

10.7

22.0

6.99

5.34

3

کترام

15.5

16.4

6.98

6.98

4

ولپارس

12.6

7.0

6.97

4.71

5

وساخت

217.7

45.4

6.96

4.3

6

واتی

57.7

51.4

6.95

6.83

7

پدرخش

9.1

9.7

5

3.92

8

شکام

21.1

9.5

5

5

9

غبهنوش

1.1

9.5

5

2.68

10

ومعلم

15.2

3.4

5

3.85

11

غالبر

2.7

23.1

5

4.92

12

فصبا

18.4

12.4

4.99

4.58

13

خاذین

24.1

6.6

4.97

4.32

14

فمراد

2.4

4.9

4.97

4.21

15

ثامان

9.7

20.4

4.96

3.82

16

تبرک

6.9

9.8

4.96

4.74

17

ددام

2.5

4.2

4.95

4.89

18

کرومیت

7.9

5.2

4.94

4.94

19

سقاین

9.2

5.9

4.93

4.76

20

کسرام

10.4

7.8

4.92

4.36

21

دزهراوی

3.9

2.2

4.91

4.72

22

دهدشت

0.1

0.1

3

0.14

23

خکاوه

5.8

12.4

3

2.71

24

وامیر

0.2

5.8

2.99

2.99

25

وفتخار

1.4

0.3

2.99

0.44

26

کباده

0.0

0.1

2.98

0.12

27

شمواد

0.0

0.6

2.98

0.84

28

باران

15.8

6.3

2.97

2.85

29

ثعتما

0.1

0.3

2.97

0.37

30

وحافظح

4.4

1.0

2.96

2.96

31

سباقر

0.2

0.3

2.95

0.49

32

گکیش

0.1

0.1

2.94

0.1

33

تفیرو

0.0

0.0

2.93

2.93

34

شپلی

12.3

1.5

2.93

2.93

35

واحصا

0.3

0.8

2.91

2.91

36

قشرین

1.2

1.2

2.91

1.61

37

کارام

0.5

0.3

2.86

0.48

38

فلات

0.4

0.8

2.77

1.15

39

بتک

0.0

0.6

2

1.06

40

گشان

1.2

3.3

1.9

1.9

41

فصباح

1,649.2

798.0

0

0

 

صفوف فروشی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فروش فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

لابسا

7.7

7.3

-5

-3.06

2

سدشت

0.1

0.8

-4.99

-1.01

3

قشهد

2.6

4.3

-4.96

-4.43

4

بکابل

3.5

9.7

-4.84

-3.81

5

حرهشا

0.0

0.1

-3

-0.09

6

ثنور

8.6

4.5

-2.99

-2.43

7

قنقش

0.0

0.2

-2.99

-0.24

8

آریان

9.9

5.2

-2.99

-1.12

9

بتهران

15.8

5.0

-2.99

-2.99

10

ولراز

0.0

0.3

-2.99

-0.46

11

ومشان

0.9

1.5

-2.99

-2.65

12

خعمرا

1.3

0.8

-2.98

-1.04

13

حشکوه

2.0

0.8

-2.98

-2.69

14

ثنظام

0.0

0.1

-2.97

-0.09

15

تکیمیا

42.0

8.1

-2.97

-0.97

16

جهرم

5.7

0.5

-2.97

-0.77

17

سفارود

0.3

0.4

-2.97

-0.8

18

لکما

1.8

0.3

-2.97

-0.4

19

بایکا

0.0

0.0

-2.97

0

20

غشوکو

0.3

0.3

-2.97

-0.37

21

وایرا

2.1

1.2

-2.97

-1.98

22

وبرق

1.2

9.4

-2.96

-2.77

23

حبندر

2.3

3.7

-2.96

-2.71

24

خفولا

0.0

0.2

-2.96

-0.3

25

فبستم

0.7

0.8

-2.96

-1.13

26

چنوپا

0.0

0.0

-2.96

-2.96

27

فالوم

0.7

1.1

-2.96

-1.36

28

نیرو

0.2

0.3

-2.95

-0.44

29

لخانه

0.5

0.9

-2.95

-1.37

30

سلار

0.4

1.9

-2.94

-2.84

31

لپیام

0.1

0.6

-2.94

-0.91

32

آینده

0.0

0.0

-2.93

0

33

دحاوی

0.4

0.6

-2.93

-0.77

34

تکنار

0.2

0.9

-2.93

-1.3

35

ساذری

3.2

3.7

-2.93

-1.29

36

ثجوان

0.0

0.0

-2.92

-0.08

37

وتوسکا

0.2

0.2

-2.92

-0.34

38

وسدید

31.8

14.9

-2.91

-2.49

39

کورز

0.1

0.0

-2.87

0

40

تشتاد

6.3

3.5

-2.84

-2.13

41

سمایه

1.2

0.6

-2.81

-0.94

42

شتولی

0.1

0.2

-2

-2

43

فنرژی

0.0

0.0

-2

0

44

بهیر

1.4

1.0

-2

-2

45

شزنگ

0.1

1.1

-2

-2

46

استقلال

0.1

0.0

-1.99

-0.06

47

رفاه

0.0

0.0

-1.99

-1.99

48

غمارگ

35.4

5.4

-1.95

-1.95

49

وزمین

1.9

0.9

-0.98

-0.98

50

سپرمی

0.0

0.0

-0.97

-0.97

51

ثاژن

0.1

0.1

-0.97

0

52

فصباح

1,649.2

798.0

0

0

 

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

سمگا2

5.5

2.1

-3.68

-3.68

2

تاصیکو2

30.0

23.2

0

0

3

هرمز2

8.0

5.3

0.61

0.61

4

پارسان2

6.1

24.0

0

0

5

شگویا2

18.4

28.4

0

0

6

شتران2

162.3

67.2

0

0

7

وغدیر2

31.1

64.0

-0.68

-0.43

8

فزر2

2.3

10.0

0

0

9

شدوص2

1.6

3.6

-0.09

-0.09

10

حآفرین2

10.0

2.5

-1.8

-1.8

11

میدکو2

40.1

33.9

0.12

0.12

12

تیپیکو2

12.0

35.2

0

0

13

ومهان2

5.4

4.1

0.92

0.92

14

فولاد2

75.3

40.5

-0.56

-0.07

15

کنور2

4.1

7.6

0

0

16

کگل2

186.0

106.8

0

0

17

وسالت2

70.3

97.2

0.07

0.07

 

ن

2

3

م

م

ح

ح

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24