Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 226
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 228
تبلیغ بورس24

بازار امروز بورس هم مانند روزهای قبل کم حجم و بی رمق بود. هر چه به انتهای زمان معاملات نزدیک شدیم بر تعداد نمادهای مثبت افزوده و رنگ بازار سبزتر شد. در ساعت ابتدایی 60 درصد از نمادها لباس سرخ به تن داشتند اما در انتها 60 درصد آن ها در مدار مثبت دنبال شدند. پس از اتمام زمان بازار 56 صف خرید و 39 صف فروش در ماشین باقی ماند.

تزریق 175 میلیارد تومان پول به بورس

بورس24 : بازار امروز بورس هم مانند روزهای قبل کم حجم و بی رمق بود. هر چه به انتهای زمان معاملات نزدیک شدیم بر تعداد نمادهای مثبت افزوده و رنگ بازار سبزتر شد. در ساعت ابتدایی 60 درصد از نمادها لباس سرخ به تن داشتند اما در انتها 60 درصد آن ها در مدار مثبت دنبال شدند. پس از اتمام زمان بازار 56 صف خرید و 39 صف فروش در ماشین باقی ماند.

خالص ارزش معاملات خرد به 3,550 میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز حدود 13 درصد کاهش داشت. گروه های فلزات اساسی، انبوه سازی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و سرمایه گذاری بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

حقیقی ها 175 میلیارد تومان سرمایه وارد بازار کردند. بخش عمده این نقدینگی صرف خرید نمادهای فصباح، چکاپا، خبنیان، دسبحا، اخابر، وساخت، ثغرب، غشصفا، فزر و انرژی از حقوقی ها شد.

حقوقی ها بیش از همه از شپنا، خساپا، نوری، وبملت، وغدیر، وتجارت، خگستر و آریان حمایت کردند.

با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله، ارزش معاملات خرد به 4 همت رسید. تراز پول خرد مثبت 185 میلیارد تومان شد.

تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله منفی 340 میلیارد تومان بود.

شاخص کل بیش از 2 هزار واحد رشد کرد و به سطح 2 میلیون و 20 هزار واحد رسید. شستا، اخابر، نوری، شپنا و ومهان عمده ترین تاثیر مثبت و فولاد و کگل بیشترین اثر منفی را بر آن داشتند.

شاخص هموزن نیز بالغ بر 3 هزار واحد افزایش یافت. شاخص فرابورس هم 49 واحد بالا رفت که عمدتا تحت تاثیر نماهای آریا، غصینو، خدیزل، گلدیرا، اتکای، فصبا و بگیلان بود.

امروز 37 معامله بلوکی در بازار انجام شد که از لحاظ حجم خساپا با 123,1 میلیون سهم و از نظر ارزش وسالت با 88,5 میلیارد تومان صدرنشین آن ها بودند.

وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

1آبان

3,380

-350

2,021,189

685,899

2آبان

3,800

-465

2,000,179

676,136

3آبان

3,000

-270

2,002,073

676,727

6آبان

4,100

-1,165

1,951,217

653,176

7آبان

2,900

-270

1,961,319

659,015

8آبان

3,200

85

1,981,572

670,117

9آبان

2,920

-415

1,981,203

670,213

10آبان

3,200

-775

1,970,551

660,254

13آبان

3,400

130

1,999,208

673,004

14آبان

3,440

-25

2,016,746

678,924

15آبان

3,570

96

2,030,872

684,830

16آبان

5,020

140

2,052,695

696,188

17آبان

3,450

-180

2,056,041

698,768

20آبان

3,480

-180

2,054,307

699,093

21آبان

3,440

1

2,053,634

701,026

22آبان

3,640

-12

2,055,964

705,631

23آبان

3,580

-310

2,046,175

702,287

24آبان

3,430

-110

2,038,875

702,140

27آبان

3,260

-15

2,028,567

701,916

28آبان

3,920

-22

2,026,262

703,951

29آبان

4,060

192

2,017,915

700,533

30آبان

3,550

175

2,020,137

703,545

مجموع

77,740

-3,745

-0.6%

1.9%

 

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

زمگسا

1.9

6.9

7

4.05

2

غشصفا

7.8

11.3

6.99

6.69

3

نطرین

6.6

9.6

6.98

6.17

4

ثغرب

22.0

25.2

6.98

6.52

5

آ س پ

5.2

7.2

6.96

6.13

6

غبشهر

81.9

21.1

6.96

6.46

7

وتوس

6.7

12.9

6.96

5.75

8

شکربن

13.9

7.7

6.95

4.7

9

کایزد

16.7

20.2

6.92

5.6

10

ولکار

12.2

6.5

6.84

4.49

11

ولپارس

24.0

14.3

6.83

6.83

12

سفار

0.3

9.4

5

4.04

13

ومعلم

21.8

5.2

4.99

4.86

14

ثاخت

13.7

5.6

4.99

4.34

15

فصبا

2.3

1.6

4.99

0.57

16

کسرام

4.5

3.5

4.99

4.99

17

غپاک

1.9

3.0

4.99

4.59

18

ثشرق

4.6

10.0

4.98

4.79

19

ثجنوب

6.5

9.0

4.98

4.45

20

خمهر

26.8

8.1

4.98

4.23

21

خاذین

42.6

12.2

4.98

4.83

22

فمراد

3.2

6.8

4.97

4.82

23

ثامان

2.2

4.8

4.96

4.63

24

قشیر

3.9

3.2

4.96

4.7

25

وتعاون

21.3

4.3

4.95

4.22

26

فروسیل

3.5

4.7

4.94

4.56

27

کرومیت

8.6

6.0

4.86

4.86

28

دزهراوی

4.8

2.8

4.86

4.86

29

سخواف

3.0

0.9

3

1.35

30

وثنو

26.8

10.7

3

1.58

31

وامیر

0.0

0.9

3

1.29

32

شمواد

0.0

0.5

3

0.67

33

سباقر

0.0

0.0

3

0.06

34

وحافظح

26.4

6.5

3

2

35

وسدید

100.2

46.9

2.99

-0.21

36

قیستو

0.9

0.8

2.99

1.18

37

وفتخار

2.4

0.5

2.98

0.73

38

کباده

0.2

0.3

2.98

0.41

39

ثنام

4.2

0.7

2.98

0.79

40

خکاوه

1.2

2.7

2.97

2.97

41

پشاهن

0.1

0.8

2.97

0.46

42

فلات

1.0

2.3

2.97

2.97

43

قشرین

2.1

2.2

2.97

2.97

44

خبنیان

100.2

52.2

2.96

2.76

45

ثعتما

0.2

0.5

2.96

0.74

46

کقزوی

8.9

27.8

2.96

2.96

47

خصدرا

40.8

8.5

2.96

2.22

48

فنفت

1.1

1.9

2.95

2.03

49

وپسا

10.1

1.7

2.95

2.29

50

گکیش

0.1

0.1

2.94

0.1

51

شپلی

183.7

22.6

2.93

2.93

52

وایرا

6.8

4.2

2.86

2.36

53

آریان

44.2

23.9

2.84

2.08

54

واحصا

0.8

2.0

2.83

2.83

55

گشان

1.3

3.5

1.87

1.87

56

فصباح

737.2

356.7

0

0

 

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

وکادوح

9.6

5.1

-5.96

-5.96

2

تکشا

0.8

3.7

-5

-4.86

3

سقاین

14.5

9.0

-4.86

-2.66

4

تپکو

87.8

21.4

-3

-2.8

5

فبستم

0.3

0.3

-3

-0.44

6

فالوم

0.4

0.6

-3

-0.9

7

پرسپولیس

0.0

0.0

-3

0

8

گپارس

0.0

0.1

-2.99

-0.11

9

تاتمس

0.0

0.0

-2.99

0

10

حرهشا

0.0

0.0

-2.98

-0.02

11

شستان

11.6

7.5

-2.98

-2.98

12

غبهار

0.8

1.4

-2.97

-1.87

13

قنقش

0.0

0.7

-2.97

-1.06

14

تکنار

0.2

1.3

-2.97

-1.98

15

خفولا

0.1

0.5

-2.97

-0.79

16

بایکا

0.0

0.1

-2.97

-0.1

17

ساذری

0.5

0.6

-2.97

-0.96

18

لپیام

0.2

0.9

-2.96

-1.33

19

چنوپا

0.0

0.0

-2.96

-2.96

20

دحاوی

0.1

0.2

-2.95

-0.23

21

فسا

0.2

0.0

-2.95

0

22

وآتوس

0.0

0.0

-2.94

0

23

وتوسکا

0.5

0.5

-2.93

-0.78

24

ثجوان

0.0

0.0

-2.92

0

25

سلار

0.2

0.8

-2.92

-2.81

26

نتوس

0.3

0.3

-2.89

-0.46

27

کورز

0.3

0.2

-2.87

-0.27

28

معیار

1.3

2.4

-2.86

-2.86

29

کارام

3.8

2.4

-2.85

0.32

30

خبازرس

0.1

0.3

-2.81

-0.4

31

رفاه

0.0

0.0

-1.99

-1.99

32

استقلال

0.4

0.1

-1.99

-0.12

33

شتولی

0.1

0.2

-1.98

-1.98

34

شزنگ

0.1

0.5

-1.98

-0.99

35

سایرا

0.0

0.1

-1.94

-0.19

36

شکف

0.0

0.1

-1.92

-1.92

37

وزمین

1.7

0.8

-0.99

-0.99

38

سپرمی

0.0

0.1

-0.98

-0.98

39

فصباح

737.2

356.7

0

0

 

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

خساپا2

123.1

30.0

0.45

0.45

2

شتران2

121.0

50.0

0

0

3

ولساپا2

95.9

15.0

0.19

0.19

4

کگل2

87.0

49.6

0

0

5

وسبحان2

77.0

18.1

1.47

1.47

6

ملت2

70.1

12.1

0

0

7

خودرو2

70.0

18.2

0

0

8

فولاد2

65.5

35.0

-0.19

-0.19

9

وسالت2

64.1

88.5

0

0

10

خگستر2

57.0

24.5

0

0

11

فغدیر2

49.5

38.7

-1.01

-1.21

12

فخوز2

49.3

15.0

0

0

13

وساپا2

32.0

15.0

-0.06

-0.06

14

خزامیا2

26.3

15.0

-0.18

-0.18

15

وگردش2

24.5

15.2

0

0

16

فملی2

21.8

15.1

0

0

17

وبهمن2

20.0

8.0

0.28

0.28

18

خکرمان2

19.9

10.0

-0.99

-0.99

19

شپنا2

18.3

15.0

0.37

0.37

20

ورنا2

17.5

10.0

0.53

0.53

21

حگردش2

15.9

4.6

-1.86

-1.86

22

فاسمین2

13.6

6.8

-2.17

-2.17

23

شکربن2

12.0

6.4

0

0

24

حفاری2

10.6

7.0

0.61

0.61

25

وسپه2

10.0

4.6

0

0

26

چکاپا2

10.0

3.0

3.99

3.99

27

اسیاتک2

10.0

11.1

0

0

28

شیراز2

9.3

20.0

-0.05

-0.05

29

زفجر2

8.5

15.9

0

0

30

پارسان2

5.1

20.0

-0.51

-0.51

31

شدوص2

5.0

11.1

0.23

0.23

32

شخارک2

4.0

18.2

0

0

33

کپشیر2

3.0

3.8

0

0

34

کنور2

3.0

5.6

0

0

35

هجرت2

2.1

5.6

0

0

36

سیتا2

2.0

3.3

0.81

0.81

37

نوری2

1.0

14.2

1.16

1.16

 

خخ

2

1

4

44

مم

م

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24