Bourse24 Ads 40
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 42
تبلیغ بورس24

بورس 24 : سبد سهام پیشنهادی هر هفته روز جمعه یا قبل از آغاز معاملات شنبه ، روی خروجی وب سایت بورس 24 متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل قرار می گیرد. بررسی کارنامه دپارتمان فاندامنتال بورس 24 نشان می دهد : از 58 سهم معرفی شده در سبد سهام پیشنهادی 39 سهم با بازدهی مثبت مواجه بوده اند و در پروسه معرفی شده به تارگت اعلام شده خود رسیده اند و 19سهم نیز بازدهی منفی داشته اند. به عبارتی دیگر 67 درصد از سهم ها به تارگت های خود رسیده و بعضا از تارگت های خود عبور کرده و 33 درصد نیز بازدهی منفی داشته اندکه عمدتا این بازدهی منفی جزو سهام تازه معرفی شده بوده که هنوز تارگت زمانی خود را طی نکرده اند و برای اندازه گیزی میزان بازدهی آن ها به زمان نیاز است.

کارنامه سبد سهام پیشنهادی

بورس24 : سبد سهام پیشنهادی هر هفته روز جمعه یا قبل از آغاز معاملات شنبه ،  روی خروجی وب سایت بورس24 متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل قرار می گیرد.

بررسی کارنامه دپارتمان فاندامنتال بورس24 نشان می دهد : از 58 سهم معرفی شده در سبد سهام پیشنهادی 39 سهم با بازدهی مثبت مواجه بوده اند و در پروسه معرفی شده به تارگت اعلام شده خود رسیده اند و 19سهم نیز بازدهی منفی داشته اند.

به عبارتی دیگر 67 درصد از سهم ها به تارگت های خود رسیده و بعضا از تارگت های خود عبور کرده و 33 درصد نیز بازدهی منفی داشته اندکه عمدتا این بازدهی منفی جزو سهام تازه معرفی شده بوده که هنوز تارگت زمانی خود را طی نکرده اند و برای اندازه گیزی میزان بازدهی آن ها به زمان نیاز است.

میزان بازدهی با قیمت روز

میزان بازدهی در پروسه پیشنهادی

قیمت پیشنهادی خرید

تاریخ پیشنهاد

دیدگاه پیشنهادی

نام سهم

14درصد

میزان بازدهی 20 درصد عنوان شده که در سهم در 7 تیرماه به بازدهی مورد نظر رسیده است

20 درصد بازدهی عنوان شده حاصل شد

1144

1400.1.6

میان مدت

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

11درصد

سهم در تاریخ 19 مرداد ماه به هدف خود با بازدهی 28 درصدی رسیده است

28 درصد بازدهی تا تارگت عنوان شده به دست آمد

9780

1400.1.6

میان مدت

ایران مرینوس

20درصد

سهم به هدف خود نرسیده است

315

1400.1.6

دو ماهه

بانک پارسیان

با احتساب سود مجمع 35درصد

سهم در بازه زمانی 4 ماهه به تارگت 1500 تومانی خود رسیده است

22 درصد بازدهی در بازه زمانی مورد نظر حاصل شد

1230

1400.1.14

میان مدت

تاپیکو

هم اکنون به نسبت قیمت معرفی شده در زیان است

سهم در 7 شهریور به هدف 800 تومانی خود رسید

17 درصد بازدهی حاصل و به تارگت خود رسید

680

1400.1.14

میان مدت

مس سرچشمه

28درصد

با احتساب افزایش سرمایه 53 درصدی سهم در 9 مرداد به هدف خود رسید

بیش از 33 درصد سود تا تارگت عنوان شده حاصل شد

1150

1400.1.27

میان مدت

سرمایه گذاری معادن و فلزات

26درصد

با احتساب سود مجمع سهم در 19 مرداد ماه به هدف خود رسیده است

24 درصد سود تا تاریخ مورد نظر به دست آمده است

1208

1400.1.27

میان مدت

پالایش نفت اصفهان

سهم با افت قیمت همراه بوده است

سهم با زیان و افت قیمتی همراه شده است و به هدف خود نرسید

2448

1400.1.27

میان مدت

تمحرکه

سهم با زیان همراه بوده است

سهم به هدف خود نرسید

450

1400.2.10

میان مدت

بانک ملت

74درصد

در تاریخ 17 خرداد سهم به هدف خود رسید

سهم 14 درصد سود تا تارگت مورد نظر به ثبت رساند

920

1400.3.7

سه ماهه

سرمایه گذاری غدیر

53درصد

در 14 تیر ماه سهم به هدف خود رسید

سهم حدود 27 درصد در بازه زمانی مورد نظر بازدهی داشته است

820

1400.3.7

میان مدت

پتروشیمی تند گویان

13درصد

با احتساب سود مجمع سهم در 31 شهریور به هدف 2000 تومانی خود رسید

33 درصد بازدهی تا بازه زمانی مورد نظر به دست امد

1500

1400.3.16

سه ماهه

فولاد هرمزگان

73درصد

سهم در 5 مرداد به هدف 8500 تومانی خود رسید

24 درصد سود تا بازه زمانی حاصل شده است

6860

1400.3.16

سه ماهه

جم پیلن

با احتساب افزایش سرمایه و سود مجمع 18درصد

29 خرداد ماه به هدف 4200 تومانی رسید

15 درصد سود به ثبت رسیده است

3650

1400.3.21

سه ماهه

صنعتی سپاهان

28درصد

با احتساب سود مجمع سهم در دوم شهریور به هدف خود رسید

44 درصد بازدهی در سهم با احتساب سود مجمع به دست آمده است

16600

1400.3.21

سه ماهه

نورد و قطعات فولادی

تا به امروز 12 درصد بازدهی مثبت به نسبت قیمت خرید داشته است

سهم به هدف خود در موعد مقرر نرسید

3520

1400.3.21

کوتاه مدت

روز دارو

13درصد

سهم در 31 مرداد به هدف خود رسید

سود 22 درصدی محقق شده است

1230

1400.3.28

سه ماهه

پالایش نفت اصفهان

5درصد

سهم در 31 خرداد به هدف خود رسید

سود 18 درصدی تا تاریخ مورد نظر به ثبت رسیده است

220

1400.3.28

دو ماهه

بانک تجارت

16درصد

سهم در 18 مرداد به هدف خود رسید

19 درصد بازدهی تا تاریخ مورد نظر حاصل شده است

925

1400.3.28

سه ماهه

پترول

4درصد

سهم در 31 مرداد به هدف خود رسید

سود 20 درصدی تا تاریخ مذکور محقق شده است

1250

1400.4.4

میان مدت

شستا

18درصد

سهم در 21 تیرماه به هدف خود رسید

14 درصد سود تا تارگت زمانی حاصل شده است

2190

1400.4.4

میان مدت

توسعه معادن روی

5درصد

سهم در 3 شهریور به هدف خود رسید

سهم بازدهی 21 درصدی تا زمان مورد نظر داشته است

380

1400.4.11

سه ماهه

ذوب آهن

19درصد

سهم در 17 مرداد به هدف خود رسید

15 درصد سود به دست آمده است

522

1400.4.11

سه ماهه

گروه صنایع بهشهر

8درصد

سهم در 23 تیر به هدف خود رسید

بیش از 16 درصد بازدهی حاصل شده است

3620

1400.4.11

میان مدت

شفا دارو

2درصد

سهم در 23 تیرماه به هدف خود رسید

بازدهی 14درصدی تا زمان مورد نظر حاصل شده است

1752

1400.4.11

میان مدت

تکادو

12درصد

سهم در 20 مرداد به هدف خود رسید

حدود 20 درصد سود رقم زده شده است

961

1400.4.11

سه ماهه

سرمایه گذاری ملی

3درصد

سهم در 19 مرداد به هدف خود رسید

بازدهی 19 درصدی در سهم به دست آمده است

1850

1400.4.11

میان مدت

ایران یاسا

18درصد

سهم در 19 مرداد به هدف خود رسید

بیش از 15 درصد سود به دست آمده است

17300

1400.4.18

سه ماهه

پتروشیمی پارس

سر به سر

سهم در 4 مرداد به هدف خود رسید

بیش از 25 درصد بازدهی حاصل شده است

990

1400.4.18

سه ماهه

باما

به نسبت قیمت پیشنهادی قیمت روز 15 درصد افت داشته است اما سهم تارگت پیشنهادی را در شهریور زده است

با احتساب سود مجمع در 7 شهریور به تارگت خود رسیده است

سود 17 درصدی در بازه زمانی مشخص شده حاصل شده است

2044

1400.4.18

سه ماهه

فولاد کاوه

سهم با افت همراه شده است

سهم به تارگت خود نرسیده است

189

1400.4.18

میان مدت

سایپا

با احتساب سود مجمع سر به سر

سهم در 20 مرداد به هدف خود رسید

17 درصد بازدهی در تارگت زمانی مورد نظر حاصل شده است

1770

1400.4.25

سه ماهه

فولاد آلیاژی ایران

سهم سر به سر بوده و با توقف نماد همراه شده است

سهم سر به سر بوده و با توقف نماد همراه شده است

سهم نوسانات مثبت پسس از معرفی داشته است

4030

1400.4.25

سه ماهه

شرکت بورس اوراق بهادار

24درصد

سهم در 19 مهر به هدف خود نزدیک شده است

24 درصد سود در سهم محقق شده است

1442

1400.4.25

سه ماهه

پارس آریان

15درصد

سهم به تارگت خود نرسید

3190

1400.4.25

سه ماهه

آرتاویل تایر

45درصد

سهم در 6 مرداد به هدف خود رسید

سود 13 درصدی تا زمان مورد نظر به دست آمده است

8100

1400.5.3

میان مدت

جم پیلن

69درصد

سهم در 10 مرداد به هدف خود رسید

سود 22 درصدی در بازه زمانی مد نظر رقم خورده است

2950

1400.5.3

میان مدت

پتروشیمی شازند

25درصد

سهم در 6 شهریوربه هدف خود رسید

14 درصد سود در بازه زمانی مورد نظر حاصل شده است

6240

1400.5.3

سه ماهه

کشرق

15درصد

سهم به تارگت خود نرسید

1870

1400.5.8

سه ماهه

کفرآور

5درصد

سهم به تارگت خود نرسید

1590

1400.5.8

سه ماهه

کالسیمین

19درصد

سهم در 14 شهریور به تارگت خود رسید

سود 21 درصدی حاصل این سهم معرفی این سهم در بازه زمانی مورد نظر بوده است

6200

1400.5.15

سه ماهه

پتروشیمی بوعلی

سهم به نسبت قیمت پیشنهادی 10 درصد افت داشته است اما تارگت خود را در بازه زمانی مشخص زده است

سهم در 16 شهریور ماه به هدف خود رسید

بیش از 20 درصد سود در تاریخ زمانی مورد نظر حاصل شده است

2260

1400.5.15

دو ماهه

دوده صنعتی پارس

13درصد

سهم در 24 مرداد به تارگت خود رسیده است

13 درصد سود در تارگت زمانی مورد نظر به دست آمده است

283

1400.5.15

دو ماهه

صنعتی دریایی ایران

30 درصد زیان

سهم به تارگت خود نرسید

6400

1400.5.15

دو ماهه

پگاه خراسان

15درصد

سهم در 3 شهریور به تارگت خود رسید

حدود 20 درصد بازدهی حاصل شده است

1020

1400.5.22

میان مدت

پالایش نفت تهران

10درصد درصد افت

سهم به تارگت خود نرسید

1097

1400.5.22

میان مدت

بانک آینده

9 درصد افت به نسبت قیمت معرفی شده اما سهم تارگت خود را پیش از این زده است

سهم در 6 شهریور به هدف خود رسید

سود 16 درصدی در بازه زمانی مورد نظر به ثبت رسید

860

1400.5.30

دو ماهه

بانک سامان

16 درصد افت به نسبت قیمت معرفی شده

سهم به تارگت خود نرسید

1050

1400.5.30

میان مدت

سیمان شمال

10 درصد افت به نسبت قیمت معرفی شده

سهم به تارگت خود نرسید

558

1400.6.5

دو ماهه

پتروشیمی آبادان

20 درصد افت به نسبت قیمت معرفی شده

سهم به تارگت خود نرسید

3250

1400.6.5

دو ماهه

کاشی تکسرام

سهم در نقطه سر به سر قرار دارد

سهم به تارگت خود نرسیده است

20 درصد سود در تارگت مورد نظر به دست آمد

1410

1400.6.12

میان مدت

پالایش نفت اصفهان

سهم با افت 25 درصدی همراه شده است

سهم به تارگت خود نرسیده است

260

1400.6.12

میان مدت

بانک تجارت

سهم با افت 12 درصدی همراه شده است

سهم به تارگت خود نرسیده است

1400

1400.6.12

میان مدت

سامان گستر اصفهان

5درصد

سهم به تارگت خود نرسیده است

1912

1400.6.19

میان مدت

آلومینیوم ایران

25درصد

سهم به تارگت خود نرسید

218

1400.6.19

میان مدت

ایران خودرو

24درصد

سهم در 12 مهر به تارگت خود رسیده است

سود 18 درصدی در سهم در بازه زمانی عنوان شده حاصل شد

3050

1400.6.19

میان مدت

پگاه اصفهان

10درصد

سهم به تارگت خود نرسید

235

1400.6.26

میان مدت

بانک صادرات

22درصد

سهم به تارگت خود نرسیده است

214

1400.6.26

میان مدت

ماشین سازی اراک

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید

پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 18
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 20
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 29
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 30
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 31
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 46
تبلیغ بورس24