Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 212
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 216
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 215
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 211

شروع بازار امروز متعادل و نسبتا مثبت بود. 60 درصد از نمادها با افزایش قیمت نسبت به روز قبل دنبال شدند. اما در دقایق پایانی فشار عرضه ها بیشتر شد و تقریبا 58 درصد از نمادها با کاهش بها مواجه شدند. پس از اتمام زمان بازار بیش از 50 صف خرید و کمتر از 40 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

آغاز خوب و پایان منفی بورس

بورس24 : شروع بازار امروز متعادل و نسبتا مثبت بود. 60 درصد از نمادها با افزایش قیمت نسبت به روز قبل دنبال شدند. اما در دقایق پایانی فشار عرضه ها بیشتر شد و تقریبا 58 درصد از نمادها با کاهش بها مواجه شدند. پس از اتمام زمان بازار بیش از 50 صف خرید و کمتر از 40 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند.

خالص ارزش معاملات خرد با بیش از 20 درصد رشد نسبت به دیروز به بالاتر از 3,9 همت رسید. گروه های فلزات اساسی، انبوه سازی، خودرو و ساخت قطعات، سرمایه گذاری ها و محصولات شیمیایی صدرنشین ارزش معاملات خرد شدند.

حقیقی ها 22 میلیارد تومان سرمایه از بازار و 240 میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله در بازار بیرون بردند.

با لحاظ کردن صندوق های سهامی قابل معامله، ارزش معاملات خرد 4,2 همت و تراز پول خرد منفی 13 میلیارد تومان شد.

عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی شامل کفرا، ثفارس، فصبا، فزر، ولشرق، وتوکاح، غالبر، وساخت، های وب، ختراکح و مادیرا بود. حقوقی ها عمدتا از شستا، وسالت، بپاس، قشرین، وتجارت، فملی، فولاد، خاور، شبندر و وبملت حمایت کردند.

شاخص کل در ابتدای بازار منفی بود و در میانه بازار اندکی مثبت شد اما در نیم ساعت پایانی عمدتا تحت تاثیر نمادهای فارس، فولاد، اخابر، تاپیکو و وغدیر قرار گرفت و به کاهش 2,300 واحدی تن داد. خودرو و شاراک بیشترین اثر مثبت را بر آن داشتند.

شاخص هموزن هم به افزایش 2 هزار واحدی بسنده کرد. شاخص فرابورس نیز با افزون 140 واحد بر ارتفاع خود به سطح 25 هزار و 84 واحد ارتقا یافت. نمادهای فصبا، مارون و مادیرا عمده ترین نقش مثبت و وسپهر، فغدیر، آریا و فزر بیشترین نقش منفی را بر آن داشتند.

طی روز جاری 24 معامله بلوکی در بازار سرمایه انجام شد. وپاسار با حجم 792,5 میلیون سهمی و به ارزش 220,7 میلیارد تومان بزرگترین بلوکی بود که امروز معامله شد.

وضعیت بازار در آبان ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

1آبان

3,380

-350

2,021,189

685,899

2آبان

3,800

-465

2,000,179

676,136

3آبان

3,000

-270

2,002,073

676,727

6آبان

4,100

-1,165

1,951,217

653,176

7آبان

2,900

-270

1,961,319

659,015

8آبان

3,200

85

1,981,572

670,117

9آبان

2,920

-415

1,981,203

670,213

10آبان

3,200

-775

1,970,551

660,254

13آبان

3,400

130

1,999,208

673,004

14آبان

3,440

-25

2,016,746

678,924

15آبان

3,570

96

2,030,872

684,830

16آبان

5,020

140

2,052,695

696,188

17آبان

3,450

-180

2,056,041

698,768

20آبان

3,480

-180

2,054,307

699,093

21آبان

3,440

1

2,053,634

701,026

22آبان

3,640

-12

2,055,964

705,631

23آبان

3,580

-310

2,046,175

702,287

24آبان

3,430

-110

2,038,875

702,140

27آبان

3,260

-15

2,028,567

701,916

28آبان

3,920

-22

2,026,262

703,951

مجموع

70,130

-4,112

-0.3%

2.0%

 

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

فصبا

33.6

21.6

36.39

32.29

2

زنگان

0.5

4.3

6.99

6.67

3

سبزوا

35.1

16.5

6.98

6.19

4

ثرود

13.4

26.1

6.98

5.3

5

نطرین

11.9

15.9

6.95

4.22

6

کفرا

47.0

42.0

6.9

6.42

7

گکیشح

2.0

1.9

5.97

5.97

8

بسویچ

13.9

7.2

5

3.69

9

غالبر

3.9

32.2

5

2.74

10

لپارس

2.2

20.9

5

4.75

11

کدما

2.3

14.9

4.99

4.72

12

غدام

1.1

5.9

4.99

4.67

13

تکشا

0.7

3.2

4.99

4.21

14

ددام

4.0

6.6

4.99

4.61

15

ثشرق

5.9

12.7

4.98

3.88

16

سقاین

9.5

5.8

4.98

4.64

17

ثامان

6.5

13.1

4.97

4.4

18

خشرق

9.0

12.4

4.94

4.78

19

دزهراوی

7.5

4.0

4.88

3.52

20

ثنوسا

5.2

3.9

4.87

4.74

21

کسرام

40.2

28.6

4.86

4.71

22

کرومیت

8.7

5.4

4.85

4.85

23

وثنو

5.5

2.1

3

3

24

وکادو

1.4

1.1

3

3

25

ثعتما

0.2

0.7

3

0.94

26

دهدشت

0.1

0.1

3

0.14

27

واحصا

0.5

1.3

3

3

28

وفتخار

1.0

0.2

3

0.29

29

قشرین

17.8

17.7

3

2.9

30

وامیر

0.0

1.3

2.99

1.76

31

خکاوه

5.5

11.3

2.99

2.94

32

کباده

0.1

0.2

2.99

0.29

33

کیسون

74.7

16.7

2.99

2.9

34

شمواد

0.4

5.0

2.99

2.99

35

ولتجار

5.5

2.1

2.98

2.9

36

وجامی

14.4

3.0

2.98

2.93

37

وحافظ

6.7

2.5

2.98

2.82

38

پلاست

0.1

0.1

2.97

0.13

39

وسین

9.2

2.1

2.96

2.96

40

سباقر

0.1

0.1

2.96

0.18

41

وثخوز

0.0

0.1

2.96

0.2

42

وحافظح

5.8

1.4

2.96

2.96

43

گکیش

0.2

0.3

2.95

0.41

44

فکمند

0.7

2.2

2.93

2.59

45

تفیرو

0.0

0.0

2.93

2.93

46

بمیلا

3.8

2.8

2.92

2.92

47

شستان

4.6

3.1

2.91

2.91

48

ثزاگرس

0.6

3.5

2.91

2.91

49

کارام

0.5

0.3

2.88

0.48

50

فلات

0.4

0.8

2.8

1.17

51

بتک

0.0

1.1

1.98

1.41

52

گشان

1.0

2.5

1.94

1.94

 

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

تاتمس

0.0

0.0

-5

-0.04

2

سدشت

0.1

1.1

-4.99

-1.45

3

کایتا

0.0

0.0

-4.98

-0.12

4

فنرژی

0.0

0.1

-3.96

-3.96

5

حرهشا

0.0

0.0

-3

0

6

فبستم

1.2

1.4

-2.99

-2.13

7

سلار

0.6

2.7

-2.99

-1.86

8

بتهران

31.8

10.3

-2.98

-1.4

9

لکما

7.6

1.1

-2.98

-1.75

10

حگردش

5.7

1.7

-2.97

-2.54

11

کورز

1.4

1.0

-2.96

-1.48

12

لخانه

0.5

0.9

-2.96

-1.36

13

جهرم

4.3

0.4

-2.96

-0.55

14

بایکا

0.2

0.3

-2.96

-0.25

15

وتوسکا

0.9

1.0

-2.96

-1.44

16

فالوم

1.1

1.8

-2.96

-1.8

17

ولراز

0.1

0.9

-2.95

-1.38

18

چنوپا

0.0

0.0

-2.95

-2.95

19

فسا

0.2

0.0

-2.95

0

20

ثنظام

0.1

0.7

-2.94

-1.04

21

وآتوس

0.0

0.0

-2.94

0

22

بازرگام

1.7

1.7

-2.93

0

23

آینده

0.1

0.1

-2.93

-0.13

24

ثجوان

0.0

0.0

-2.92

0

25

وایرا

3.1

1.8

-2.9

-2.42

26

خبنیان

21.5

11.2

-2.85

-0.95

27

معیار

2.9

5.5

-2.79

-2.54

28

رفاه

0.0

0.1

-1.99

-1.99

29

استقلال

0.0

0.0

-1.99

0

30

غمارگ

23.5

3.6

-1.97

-1.97

31

بهیر

1.3

1.0

-1.97

-1.44

32

شتولی

0.1

0.2

-1.96

-1.96

33

شتهران

0.0

0.0

-1.93

0

34

سایرا

0.0

0.2

-1.92

-0.38

35

کهرام

0.2

0.6

-1.86

-1.08

36

وزمین

1.6

0.8

-1

-1

37

فسدید

0.0

0.0

-0.98

-0.98

38

سپرمی

0.0

0.1

-0.96

-0.96

 

معاملات بلوکی امروز

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

وپاسار2

792.5

220.7

-0.29

-0.11

2

آریان2

394.7

211.2

-0.19

-0.19

3

کگل2

200.0

114.8

0

0

4

فملی2

119.0

82.1

-0.58

-0.56

5

وتجارت2

90.2

19.8

0

0

6

وسبحان2

77.0

18.1

-0.13

-0.13

7

وسالت2

74.0

102.3

0

0

8

ومهان2

59.9

45.3

0

0

9

شپنا2

50.0

41.0

0

0

10

وخاور2

50.0

18.8

0

0

11

کاوه2

45.4

49.9

0

0

12

کزغال2

34.9

71.9

0

0

13

وغدیر2

25.0

51.3

-1.2

-1.2

14

پارس2

25.0

5.9

-0.8

-0.8

15

کاریز2

23.9

6.2

-1.78

-1.78

16

ومعادن2

22.5

9.9

-0.18

-0.18

17

شبندر2

20.0

19.6

0

0

18

پارسان2

15.2

59.8

0

-0.43

19

توسن2

10.0

22.0

0

0

20

سپید2

8.0

19.8

0.24

0.24

21

شاملا2

5.0

9.8

0

0

22

ولشرق2

4.8

2.9

4.81

4.81

23

وگردش2

3.3

2.1

0

0

24

پسهند2

1.0

5.6

-0.91

-0.91

 

ک

ح

3

م

ک

ک

م

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

این مطلب 1 نظر دارد.

  • ناصر نورمحمدی
    ناصر نورمحمدی

    عالی بود

    1 هفته پیش

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 197
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24