Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 226
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 228
تبلیغ بورس24

معاملات امروز با افزایش قیمت 42 درصدی نمادها آغاز شد اما رفته رفته بر فشار عرضه ها افزوده شد و در پایان 75 درصد از نمادها در محدوده های منفی داد و ستد می شدند. نیمه اول بازار امروز کم رمق دنبال شد اما در انتها ارزش معاملات بیشتر شد. پس از اتمام زمان بازار 51 سرخطی فروش و 45 سرخطی خرید در ماشین معاملات باقی ماند.

بورس همچنان در کما

بورس24 : معاملات امروز با افزایش قیمت 42 درصدی نمادها آغاز شد اما رفته رفته بر فشار عرضه ها افزوده شد و در پایان 75 درصد از نمادها در محدوده های منفی داد و ستد می شدند. نیمه اول بازار امروز کم رمق دنبال شد اما در انتها ارزش معاملات بیشتر شد. پس از اتمام زمان بازار 51 سرخطی فروش و 45 سرخطی خرید در ماشین معاملات باقی ماند.

سهم حقیقی ها از کل خریدها 78 درصد و از کل فروش ها 86 درصد بود.

خالص ارزش معاملات خرد با رشد 20 درصدی نسبت به شنبه از 3,920 میلیارد تومان گذشت. خودرو و ساخت قطعات، انبوه سازی و سرمایه گذاریها بیشترین سهم از ارزش معاملات امروز را در اختیار داشتند.

حقیقی ها حدود 300 میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون بردند. در حالی که در روز شنبه شاهد خروج 37 میلیارد تومان پول خرد بودیم.

بیشترین خروج نقدینگی حقیقی از گروه های صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله، خودرو و ساخت قطعات و بانکی و نمادهای خگستر، ناما، خساپا، فکمند، فصبا، بپاس، وبملت، ذوب و شبندر اتفاق افتاد.

در گروه های زراعت، دارویی و کاشی و سرامیک شاهد بیشترین ورود پول خرد بودیم. در مجموع به این سه گروه 32 میلیارد تومان جذب پول حقیقی اتفاق افتاد. صدرنشین خریدهای حقیقی از حقوقی نمادهای فاسمین، فن افزار، کرومیت، بیوتیک، ثباغ، شپنا، واعتبار و سبهان بودند.

با در نظر گرفتن صندوق های سهامی قابل معامله ارزش معاملات خرد به 4,2 همت و تراز پول خرد به منفی 315 میلیارد تومان رسید.

صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله پس از دو روز متوالی تجربه ورود پول خرد در مجموع به مبلغ 232 میلیارد تومان، امروز متحمل خروج بیش از 370 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی شدند.

شاخص کل بیش از 8 هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در محدوده 2 میلیون و 91 هزار واحد ایستاد. شبندر، وبملت، شپنا، وغدیر، وپاسار، اخابر و حکشتی بیشترین تاثیر منفی را بر آن گذاشتند.

شاخص هموزن نیز بیش از 5 هزار واحد افت کرد و در ارتفاع 734 هزار واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس با کاهش 214 واحد در محدوده 25 هزار و 225 هزار واحد آرام گرفت. نمادهای بپاس، شگویا، وسپهر، خاور و کگهر بیشترین اثرگذاری منفی و غصینو و ثباغ عمده ترین تاثیرگذاری مثبت را بر نماگر بازار فرابورس داشتند.

امروز بر روی 11 نماد 16 معامله بلوکی با حجم 287,7 میلیون سهم به ارزش 180,8 میلیارد تومان انجام شد که از لحاظ حجمی ومعادن با 78 میلیون سهم و از نظر ارزش فارس 52,3 میلیارد تومانی بزرگترین بلوک ها را تشکیل دادند.

وضعیت بازار در بهمن ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

1بهمن

4,900

-640

2,153,203

744,302

2بهمن

4,380

-495

2,146,547

739,771

3بهمن

4,700

-900

2,120,035

724,116

4بهمن

3,380

-123

2,123,464

727,961

7بهمن

3,470

-97

2,126,855

733,377

8بهمن

4,400

30

2,128,040

740,449

9بهمن

4,690

-360

2,120,294

738,654

10بهمن

4,500

-460

2,110,335

734,397

11بهمن

3,980

-230

2,107,301

732,715

14بهمن

3,760

85

2,111,083

737,528

15بهمن

4,000

-105

2,100,180

736,645

16بهمن

3,720

-2

2,098,359

738,091

17بهمن

3,200

-164

2,097,255

738,769

18بهمن

3,560

-290

2,098,087

738,670

21بهمن

3,270

-37

2,100,105

739,814

23بهمن

3,920

-300

2,091,900

734,796

مجموع

63,830

-4,088

-3.5%

-2.6%

 

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

کفپارس

16.3

6.0

6.99

6.52

2

سبهان

0.9

10.3

6.99

6.48

3

تلیسه

85.3

39.8

6.98

6.73

4

واعتبار

73.6

22.4

6.97

6.65

5

ثباغ

20.0

32.2

6.96

6.76

6

زماهان

11.5

19.2

6.96

5.19

7

کسعدی

26.6

26.9

6.96

4.99

8

دجابر

4.0

5.4

6.93

4.54

9

کترام

64.7

50.1

6.89

6.75

10

آ س پ

9.4

32.4

6.88

5.81

11

زکشت

8.2

20.0

6.8

6.14

12

نمرینو

1.1

4.9

5

5

13

آباد

2.3

15.3

4.99

4.52

14

دسینا

2.6

4.5

4.96

4.84

15

تبرک

3.8

5.2

4.95

4.43

16

آبادا

3.4

3.7

4.95

3.88

17

غپونه

3.8

4.8

4.94

4.03

18

بیوتیک

3.9

8.8

4.87

4.87

19

تمحرکه

5.4

8.1

3

3

20

وفردا

26.5

3.2

3

3

21

ولراز

0.1

0.0

3

0.03

22

فجوش

0.7

0.1

3

0

23

اتکاسا

2.7

0.9

2.99

2.99

24

نیرو

1.6

2.6

2.98

2.79

25

تپولا

0.2

0.4

2.98

0.58

26

معیار

0.5

0.2

2.98

0.27

27

وجامی

18.6

3.3

2.97

2.86

28

دشیری

0.1

1.0

2.97

1.45

29

ثنام

2.3

0.4

2.95

0.65

30

قجام

2.1

1.5

2.95

1.91

31

نتوس

0.2

0.2

2.93

0.22

32

وثنو

31.1

23.0

2.93

2.93

33

ثتوسا

0.1

0.4

2.93

0.54

34

ساذری

0.6

0.5

2.93

0.76

35

وثخوز

0.1

0.7

2.91

0.94

36

ودانا

1.4

1.2

2.91

2.91

37

وحافظ

0.3

0.2

2.91

0

38

تفیرو

0.0

0.0

2.91

2.91

39

سلار

0.3

1.2

2.9

2.9

40

فکمند

9.5

25.7

2.9

-1.63

41

سمایه

4.6

2.6

2.88

2.88

42

فاهواز

0.1

0.1

1.99

0.12

43

سفارود

1.9

2.2

1.99

0.95

44

شزنگ

0.0

0.4

1.97

0.81

45

نبروج

0.0

0.0

1.94

1.94

 

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

شفارس

55.7

12.2

-7

-5.79

2

ولملت

7.0

6.9

-6.96

-5.32

3

کمرجان

26.0

20.6

-6.95

-6.6

4

مفاخر

9.2

10.9

-6.93

-6.3

5

کگاز

1.5

7.0

-5

-4.29

6

ثفارس

8.1

21.3

-5

-4.63

7

گوهران

9.3

3.5

-4.99

-4.94

8

ثجنوب

15.8

28.5

-4.99

-4.3

9

بپاس

12.3

15.5

-4.98

-4.98

10

کساپا

9.6

12.9

-4.96

-4.96

11

کسرام

5.6

9.7

-4.96

-4.35

12

تابا

0.1

0.2

-3

-0.37

13

قیستو

2.1

2.1

-3

-3

14

خفولا

0.1

0.4

-2.99

-0.64

15

وسدید

36.4

14.0

-2.99

-2.94

16

وثوق

0.0

0.1

-2.99

-0.21

17

سخواف

4.1

1.1

-2.98

-1.63

18

قنقش

0.0

0.0

-2.98

-0.06

19

شگستر

85.4

14.5

-2.98

-2.69

20

کباده

0.4

0.5

-2.98

-0.86

21

وبرق

0.4

2.7

-2.97

-2.97

22

رفاه

0.0

0.0

-2.97

-0.03

23

بایکا

0.0

0.0

-2.97

-0.05

24

وآتوس

28.6

7.4

-2.96

0.12

25

شپلی

75.2

7.9

-2.96

-2.5

26

ثجوان

0.2

0.2

-2.95

-0.27

27

لازما

0.1

0.7

-2.95

-1.08

28

تاتمس

0.0

0.0

-2.95

0

29

وشمال

0.2

0.4

-2.95

0

30

پلاست

1.1

1.1

-2.95

-0.59

31

فوکا

1.4

1.6

-2.94

-2.5

32

قشرین

1.1

1.4

-2.94

-2.01

33

وهنر

2.5

1.5

-2.94

-2.94

34

ثنظام

0.1

0.4

-2.93

-0.51

35

شرنگی

3.1

7.2

-2.92

-2.71

36

خکاوه

4.3

9.3

-2.91

-2.69

37

شلیا

6.5

4.6

-2.91

-2.22

38

کارام

0.0

0.0

-2.9

0

39

چنوپا

4.3

9.7

-2.89

0.67

40

ثاصفا

1.1

2.4

-2.84

-2.84

41

خبازرس

0.1

0.3

-2.83

-0.47

42

سایرا

0.0

0.0

-1.97

0

43

استقلال

0.6

0.1

-1.96

-0.19

44

گشان

4.1

9.2

-1.96

-1.96

45

وآیند

5.2

4.4

-1.95

-1.95

46

فسا

0.2

0.0

-1.95

0

47

خفناور

0.0

0.0

-1.94

0

48

حاریا

0.4

0.3

-1.93

-0.51

49

شکف

0.3

0.8

-1.84

-1.64

50

کصدف

0.4

0.9

-1.49

-0.99

51

وزمین

1.5

0.5

-0.98

-0.89

 

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

ومعادن2

1

78.0

37.4

-1.36

-1.36

2

فارس2

2

46.8

52.3

0.18

0.01

3

وپارس2

1

45.0

8.0

0.34

0.34

4

وسکاب2

1

43.0

8.3

0.42

0.42

5

کالا2

2

42.0

34.8

-0.83

-1.39

6

آریان2

1

10.6

4.6

-1.34

-1.34

7

ستران2

1

9.0

4.9

0.19

0.19

8

کاوه2

1

5.0

5.9

-1.01

-1.01

9

تایرا2

1

5.0

4.8

0

0

10

جم2

2

3.0

13.9

0.96

0.96

11

شپدیس2

3

0.4

6.0

0

0

 

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله دارای بیشترین ارزش معاملات

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

5اردیبهشت 1394

0.05%

0.52%

1.80%

6.34%

12.22%

25.72%

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

16آبان 1400

0.07%

0.47%

208.00%

6.27%

12.84%

27.36%

سبدگردان کاریزما

افران

21اسفند 1398

0.05%

0.52%

2.03%

6.37%

12.95%

27.81%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

20 فروردین 1399

0.07%

0.48%

2.06%

6.23%

12.78%

27.97%

سبدگردان آگاه

لبخند

20شهریور 1401

0.29%

0.49%

2.11%

6.43%

12.99%

27.74%

سبدگردان فارابی

همای

31مرداد 1400

0.07%

0.48%

2.01%

5.99%

11.86%

23.11%

سبدگردان آگاه

سپر

27شهریور 1399

0.06%

0.61%

1.55%

6.11%

13.18%

27.70%

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

9دی 1396

0.06%

0.46%

2.12%

6.25%

12.74%

27.06%

سبدگردان توسعه فیروزه

 

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی دارای بیشترین ارزش معاملات

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

 30آذر 1400

-0.05%

0.20%

-6.34%

5.78%

10.37%

50.68%

سبدگردان کاریزما

شتاب

 17خرداد 1402

0.02%

-0.22%

-6.41%

2.21%

5.31%

 

سبدگردان آگاه

توان

16آبان 1401

0.07%

-0.68%

-6.90%

2.56%

7.09%

51.43%

سبدگردان مفید

دارا یکم

4تیر 1399

 

-1.44%

-4.92%

-1.24%

4.66%

59.01%

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

7تیر 1402

0.03%

-0.40%

-4.96%

6.97%

7.29%

 

سبدگردان فارابی

موج

22آبان 1402

 

-0.24%

-3.58%

13.46%

  

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

9آذر 1399

 

0.77%

-5.21%

-2.57%

9.18%

37.96%

تامین سرمایه نوین

دریا

21آذر 1401

 

0.06%

-4.62%

3.87%

7.65%

47.56%

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

15مهر 1392

0.06%

0.06%

-3.41%

4.73%

7.39%

38.98%

سبدگردان کاریزما

سرو

2تیر 1398

-0.01%

0.18%

-2.95%

4.88%

9.87%

49.51%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

 

1

2

3

55

5

+6

22

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24