Bourse24 Ads 236

Bourse24 Ads 242

بورس 24:پایانی ترین روز معاملاتی از هفته سوم تیر ماه با کاهش 69 درصد از نمادها به پایان رسید. پس از خاتمه بازار 47 صف خرید در مجموع به ارزش 240 میلیارد تومان و 66 صف فروش به ارزش 185 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.

شرح حال بورس در آخرین روز هفته

بورس24 : پایانی ترین روز معاملاتی از هفته سوم تیر ماه با کاهش 69 درصد از نمادها به پایان رسید. پس از خاتمه بازار 47 صف خرید در مجموع به ارزش 240 میلیارد تومان و 66 صف فروش به ارزش 185 میلیارد تومان در ماشین معاملات باقی ماند.

سهم حقیقی ها از کل خریدها در حالی به 65 درصد رسید که در بخش فروش حضور 79 درصدی داشتند.

خالص ارزش معاملات خرد به حدود 2,620 میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز تغییر مثبت 5 درصدی داشت. خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی صدرنشین ارزش معاملات بودند.

شدت خروج پول خرد از بازار 26 درصد بیشتر از دیروز بود و تراز پول حقیقی ها به منفی 410 میلیارد تومان رسید. 11 میلیارد تومان هم از صندوق های سهامی خروج یافت. صندوق های با درآمد ثابت اما 112 میلیارد تومان از پول های خرد را جذب کردند.

ورازی، دپارس، سیدکو، خمحور، تجلیح، حپرتو، مبین، مارون، بفجر و کوثر بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی را تشکیل دادند. حقوقی ها عمدتا از خودرو، فملی، سفارس، وشهر، شپنا، فزر، وغدیر حفارس و شهر حمایت کردند.

شاخص کل حدود 8 هزار واحد عقب نشست و به سطح 2 میلیون و 209 هزار واحد برگشت. فولاد، شپنا، کچاد، فارس، خودرو و شستا بیشترین تاثیر منفی و شپدیس عمده ترین اثر مثبت را بر آن داشتند.

شاخص هموزن نیز با افت حدود 3 هزا رواحدی به محدوده 706 هزار واحد رسید. شاخص فرابورس هم 216 واحد از ارتفاع خود کم کرد.

امروز 81 بلوک بر روی 51 نماد با حجم 1,888 میلیونی و به ارزش 866,7 میلیارد تومان جا به جا شد. بزرگترین بلوک ها از لحاظ حجم شستا2 با 402 میلیون سهم و از نظر قیمت فولاد2 با 121,8 میلیارد تومان بودند.

وضعیت بازار در تیر ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

2تیر

1,720

-193

2,047,915

665,973

3تیر

1,900

-335

2,052,008

665,808

4تیر

1,890

96

2,065,275

668,713

6تیر

1,930

123

2,085,220

673,274

9تیر

2,180

-83

2,096,024

678,661

10تیر

2,355

-800

2,072,913

668,251

11تیر

1,833

-305

2,075,145

668,153

12تیر

1,920

-118

2,090,435

673,195

13تیر

2,090

-265

2,100,662

675,047

16تیر

2,940

538

2,188,849

698,098

17تیر

4,870

-171

2,226,443

709,268

18تیر

3,420

-300

2,221,309

710,073

19تیر

2,490

-323

2,217,020

709,706

20تیر

2,620

-410

2,209,206

706,902

مجموع

34,158

-2,546

8.07%

6.18%

 

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

سقاین

1.1

0.5

6

1.74

2

حفارس

415.9

97.5

6

5.73

3

سیدکو

3.5

7.6

6

5.8

4

خمحور

82.8

46.5

5.99

5.94

5

لخزر

0.1

0.0

5.99

0.12

6

زفکا

27.1

4.9

5.99

5.99

7

نمرینو

1.3

5.8

5.99

5.87

8

خنور

0.8

1.7

5.98

5.98

9

کساپا

12.2

8.6

5.98

5.68

10

قلرست

0.2

0.1

5.98

0.47

11

شفام

20.0

21.0

5.98

4.98

12

واعتبار

37.3

9.8

5.98

4

13

غگلپا

2.2

2.7

5.97

3.92

14

سفارس

7.8

25.8

5.97

2.94

15

کرومیت

29.7

53.7

5.97

5.68

16

زکشت

2.6

5.2

5.95

5.58

17

دکوثر

5.8

11.4

5.95

5.68

18

پارتا

5.1

4.1

5.94

5.68

19

کسرام

18.4

21.0

5.92

2.51

20

دامین

14.1

13.7

5.92

5.17

21

سیتا

5.8

6.6

5.91

3.42

22

غفارس

8.2

8.5

5.91

4.1

23

خفنر

13.7

10.2

5.87

4.61

24

غنوش

14.7

16.1

5.85

1.76

25

فلات

1.9

3.0

3

3

26

قشرین

5.6

1.9

2.99

2.52

27

کورز

1.4

0.6

2.99

0.87

28

آرمان

0.6

0.3

2.99

0.29

29

ورازی

92.1

13.7

2.98

2.98

30

وشهر

13.2

19.6

2.98

2.91

31

سفاسی

1.3

0.5

2.98

1.71

32

قنقش

0.1

1.2

2.98

2.14

33

گپارس

0.0

0.0

2.98

0.06

34

حگردش

2.3

0.6

2.98

2.94

35

وثخوز

7.0

8.7

2.97

0.32

36

دشیری

0.1

1.3

2.97

0.67

37

ولانا

0.3

0.8

2.96

-0.4

38

وشمال

2.6

5.3

2.96

1.92

39

ثزاگرس

0.1

1.0

2.96

0.09

40

واحیا

1.4

0.8

2.95

0.69

41

کیسون

34.3

6.1

2.95

2.78

42

کباده

0.4

0.5

2.94

0.82

43

لپیام

0.2

1.1

2.92

1.51

44

وسالت

19.0

14.3

2.88

2.88

45

کابگن

0.1

0.2

1.9

0.21

46

فاهواز

2.0

1.7

1.9

1.54

47

نبروج

0.0

0.1

1.87

0

 

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

سجام

16.3

5.0

-6

-1.57

2

آپ

7.0

2.3

-5.99

-5.4

3

بالبر

0.6

1.2

-5.99

-3.9

4

تکشا

0.4

1.1

-5.98

-3.9

5

ثامان

7.5

20.4

-5.97

-4.78

6

زماهان

0.9

2.3

-5.96

-5.61

7

کمرجان

11.1

5.6

-5.96

-5.4

8

فن افزار

9.8

12.9

-5.95

-4.28

9

درازک

2.1

2.1

-5.94

-3.54

10

سدبیر

2.4

7.4

-5.88

-5.26

11

گدنا

12.4

7.2

-5.87

-5.22

12

مداران

6.3

3.0

-5.86

-5.86

13

شفارا

5.8

2.3

-3

-2.3

14

سخواف

0.8

0.2

-3

-0.24

15

وسنا

0.0

0.0

-3

-3

16

سکارون

3.1

1.2

-2.99

-2.08

17

زنجان

5.3

1.1

-2.99

-1.5

18

ممسنی

0.0

0.0

-2.99

0

19

فبستم

3.1

3.4

-2.99

1.96

20

ساذری

0.5

0.7

-2.98

-1.08

21

پرسپولیس

0.7

0.1

-2.98

-0.17

22

تپکو

21.4

3.8

-2.98

-2.81

23

فبیرا

0.2

0.1

-2.98

-2.98

24

آینده

8.4

5.2

-2.97

-2.97

25

خبنیان

6.5

1.4

-2.97

-1.55

26

وسدید

35.5

7.2

-2.97

-2.39

27

خکاوه

5.0

8.4

-2.97

-2.63

28

دی

100.6

6.9

-2.97

-2.82

29

وسرمد

3.8

0.4

-2.96

-0.67

30

حبندر

0.1

0.1

-2.96

-0.08

31

خبازرس

0.0

0.0

-2.96

0

32

گکیش

0.6

0.5

-2.96

-0.77

33

رفاه

0.0

0.0

-2.96

-0.05

34

غشوکو

2.3

1.3

-2.96

-2.09

35

تمحرکه

0.0

0.0

-2.95

0

36

وبرق

0.4

1.2

-2.95

-1.55

37

خپارس

60.3

4.8

-2.95

-2.83

38

لخانه

0.2

0.3

-2.95

-2.95

39

رتکو

0.0

0.0

-2.95

0

40

کایتا

0.0

0.0

-2.95

-0.11

41

سنوین

0.1

0.1

-2.94

-0.14

42

فافزا

0.1

0.5

-2.94

-2.77

43

خصدرا

12.4

2.0

-2.94

-2.51

44

شپلی

36.0

3.3

-2.92

-1.73

45

غناب

2.8

0.3

-2.9

-0.43

46

ودانا

0.1

0.0

-2.9

0

47

ولراز

0.0

0.0

-2.89

-2.89

48

چنوپا

0.1

0.2

-2.87

-0.27

49

بمیلا

0.0

0.0

-2.86

0

50

وارس

0.2

0.5

-2.86

-0.72

51

وهنر

0.5

0.3

-2.84

-2.84

52

تشتاد

0.0

0.0

-2.82

0

53

تپولا

0.0

0.0

-2.78

0

54

حاریا

0.0

0.0

-1.99

0

55

فسا

0.3

0.0

-1.99

0

56

شتولی

0.0

0.0

-1.97

0

57

وآیند

3.0

2.4

-1.96

-1.96

58

فنرژی

0.0

0.0

-1.95

-1.95

59

سفارود

0.0

0.0

-1.94

0

60

غمارگ

7.0

0.7

-1.92

-1.35

61

کهرام

0.0

0.0

-1.92

0

62

شتهران

0.0

0.0

-1.92

0

63

شکف

0.1

0.1

-1.88

-1.88

64

وزمین

0.3

0.1

-0.98

-0.98

65

سپرمی

0.0

0.1

-0.92

-0.17

66

پشاهن

0.0

0.0

-0.75

0

 

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

فولاد2

6

234.0

121.8

-3.5

-1.51

2

وکار2

2

359.5

100.7

0

0

3

شپدیس2

3

5.9

97.8

0

0.01

4

شپنا2

3

99.0

55.7

-2.09

-1.75

5

شستا2

3

402.0

47.7

0

-0.42

6

فملی2

2

58.0

44.6

0

0

7

آریان2

1

111.6

39.9

4.74

4.74

8

ونوین2

4

98.0

28.2

0

-0.72

9

توسن2

1

29.9

25.5

-2.07

-2.07

10

بوعلی2

2

4.0

22.7

-0.83

-0.65

11

سهرمز2

2

6.5

19.8

-0.75

-0.63

12

وکغدیر2

2

13.0

19.6

0

0

13

وغدیر2

2

7.7

17.0

0

0

14

وبملت2

2

74.0

16.5

-1.03

-0.71

15

فارس2

2

21.0

15.8

-0.26

-0.92

16

زاگرس2

2

1.3

14.4

-0.41

-0.41

17

وتجارت2

1

100.0

14.2

-3.92

-3.92

18

کوثر2

2

55.0

13.9

1.16

0.8

19

سآبیک2

2

4.5

11.9

0

0

20

فنورد2

2

12.0

11.6

-0.31

-0.31

21

شاملا2

1

4.0

9.6

-4.69

-4.69

22

فباهنر2

2

18.4

8.8

0

0

23

غدیس2

3

4.6

8.2

0.62

0.43

24

فخاس2

1

20.0

8.1

-1.05

-1.05

25

تاصیکو2

1

8.0

7.6

-0.63

-0.63

26

سیتا2

2

5.6

6.4

3.97

4.57

27

تکاردان2

1

24.9

6.2

-1.5

-1.5

28

سشرق2

1

4.0

5.6

0

0

29

کمنگنز2

1

8.5

4.9

-3.01

-3.01

30

سمازن2

1

2.0

4.9

0.91

0.91

31

فخوز2

1

13.6

4.5

-0.84

-0.84

32

رنیک2

1

5.0

4.3

-2.63

-2.63

33

مبین2

1

5.0

4.0

0.25

0.25

34

پتایر2

1

16.0

3.8

-1.81

-1.81

35

جم پیلن2

1

0.2

3.5

0

0

36

کگل2

1

8.0

2.8

-1.17

-1.17

37

نوری2

1

0.2

2.8

-0.4

-0.4

38

کاوه2

1

3.1

2.7

0

0

39

سپاها2

1

1.3

2.5

0

0

40

دشیمی2

1

1.0

2.4

-1.57

-1.57

41

فسبزوار2

1

0.6

2.4

-0.4

-0.4

42

کگهر2

1

1.5

2.4

0

0

43

وخارزم2

1

14.0

2.3

-0.06

-0.06

44

غپینو2

1

7.0

2.2

0

0

45

آریا2

1

0.3

2.2

0

0

46

شبهرن2

1

1.7

2.1

0

0

47

ساروج2

1

0.6

2.0

0

0

48

شاراک2

1

0.7

2.0

0

0

49

شگویا2

1

1.6

2.0

-0.78

-0.78

50

صبا2

1

6.9

2.0

0

0

51

شنفت2

1

3.1

2.0

0

0

 

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

5اردیبهشت 1394

0.10%

0.73%

2.43%

6.35%

13.19%

27.14%

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

16آبان 1400

0.10%

0.51%

2.22%

6.58%

13.38%

28.28%

سبدگردان کاریزما

افران

21اسفند 1398

0.20%

0.51%

2.26%

6.87%

13.88%

29.04%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

20فروردین 1399

0.10%

0.52%

2.25%

6.75%

13.57%

28.46%

سبدگردان آگاه

لبخند

20شهریور 1401

0.10%

0.51%

2.33%

7.10%

14.02%

29.05%

سبدگردان فارابی

همای

31مرداد 1400

0.20%

0.52%

2.18%

6.37%

12.52%

24.63%

سبدگردان آگاه

سپر

27شهریور 1399

0.10%

0.47%

2.51%

6.68%

13.31%

28.30%

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

9دی 1396

0.10%

0.51%

2.26%

6.82%

14.03%

29.01%

سبدگردان توسعه فیروزه

 

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

30آذر 1400

-3.10%

8.18%

11.81%

-8.02%

-3.83%

-5.23%

سبدگردان کاریزما

شتاب

17خرداد 1402

-3.00%

9.34%

17.53%

-10.02%

-5.22%

-6.22%

سبدگردان آگاه

توان

16آبان 1401

-2.70%

9.09%

12.63%

-9.28%

-4.81%

-4.45%

سبدگردان مفید

دارا یکم

4تیر 1399

-2.70%

3.31%

9.53%

-5.31%

-3.24%

-1.73%

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

7تیر 1402

-3.70%

11.54%

16.05%

-1314.00%

-9.72%

-1.89%

سبدگردان فارابی

موج

22آبان 1402

-4.10%

16.24%

30.62%

0.22%

7.69%

 

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

9آذر 1399

-1.70%

4.33%

7.73%

-5.58%

2.54%

3.62%

تامین سرمایه نوین

دریا

21آذر 1401

-0.20%

6.26%

10.56%

-1.99%

-2.28%

0.66%

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

15مهر 1392

-0.31

5.44

9.86

-1.23

2.13

3.54

سبدگردان کاریزما

سرو

2تیر 1398

-0.90%

5.06%

7.90%

-0.95%

5.21%

11.09%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

 

1

2

3

4

5

6

7

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 240


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24