Bourse24 Ads 40
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 42
تبلیغ بورس24

نوشتاری از شایان علی اکبری نامزد شورای شهر تهران و کارشناس ارشد اقتصاد شهری شهرداری ها از عدم شفافیت مالی و عدم گزارش عملکرد (به تفضیل) و نحوه و چگونگی کسب درآمدها و هزینه ها، عدم وجود درآمدهای پایدار و ثابت بودن عمده هزینه های شهرداری که می بایست همواره با درآمدهای آنان تناسب داشته باشد رنج می برد. شهرداری می بایست از تسهیلات بین المللی برای حمل و نقل و طراح ها و پروژه ها که با نرخ های نازل می تواند در اختیار آن قرار گیرد؛ بسیار استفاده نماید . شهرداری باید از تسهیلات بازار سرمایه بسیار استفاده نماید.

شهرداری ها چرا از فرصت تامین مالی بورس استفاده نمی کنند؟

شایان علی اکبری

شهرداری ها از عدم شفافیت مالی و عدم گزارش عملکرد (به تفضیل) و نحوه و چگونگی کسب درآمدها و هزینه ها، عدم وجود درآمدهای پایدار و ثابت بودن عمده هزینه های شهرداری که می بایست همواره با درآمدهای آنان تناسب داشته باشد رنج می برد.

شهرداری می بایست از تسهیلات بین المللی برای حمل و نقل و طراح ها و پروژه ها که با نرخ های نازل می تواند در اختیار آن قرار گیرد؛ بسیار استفاده نماید . شهرداری باید از تسهیلات بازار سرمایه بسیار استفاده نماید.

در شورای شهر فردی که متخصص در امر فاینانس و مالی و بازار سرمایه باشد بسیار ضروری است. فرصت های بسیاری در این بازار سرمایه وجود دارد که اهالی آن و مشاورین می توانند یاری دهنده شورای شهر و شهرداری باشند. مدیریت یک شهر که در اختیار شهرداری است پتانسیل بسیار زیادی جهت ارائه خدمات بیشتر و متنوع تر در راستای سیاست های شهرداری وجود خواهد داشت. باید در جستجوی اخذ عوارض بیشتر از ثروتمندان و در مقابل خدمات بیشتر به آنان بود و از طرفی با دریافت وجه بیشتر از آنان خدمات بیشتری به سایر شهروندان داد.

رصد کردن در میان کشورها و تحقیق در منابع درآمدها و هزینه های آنان و داشتن یک الگوی اقتصادی در مدیریت شهری و بومی سازی آن که در شان کشور اسلامی باشد؛ و هدایت منابع به سمت هدف یکی از اساسی ترین کارها در ابتداری کار شورای شهر باید باشد. اگر در هزینه ها و درآمدها آنقدر شفاف باشیم که رضایت شهروندان حاصل شود ؛ منابع درآمدی به دلیل اطمینان شهروندان افزایش خواهد یافت.

شهرداری و شورای شهر باید با شناسایی و تعریف و ایجاد خدمات ویژه و خاص کسب درآمد برای خود تعریف کند و در خصوص اصلاح و بازسازی شهر و شهرسازی برای رفاه همه شهروندان بخصوص معلولین باید به صورت جدی کار کرد و رفاه بیشتری در خصوص وسائط نقلیه عمومی برای آنان انجام داد.

نامزد شورای شهر تهران و کارشناس ارشد اقتصاد شهری

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید

پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 18
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 20
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 29
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 30
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 31
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 46
تبلیغ بورس24