Bourse24 Ads 236

12:16 #کرماشا در قیمت 16،250 ریال معامله می شود. حقیقی ها 10 درصد خریداران و 57 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. ارزش بازار سهم به میزان 17 همت بوده و پی بر ای سهم در این قیمت ها پایین تر از میانگین گروهش است.
12:13 #شپدیس در قیمت 179،180 ریال معامله می شود. قدرت خریدار 1.5 برابر فروشنده بوده و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 33 میلیون تومان است. حقیقی ها 26 درصد خریداران و 42 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. تا این لحظه بیش از 2 میلیارد تومان پول حقیقی از سهم خارج شده است.
12:09 پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت‌های حمل ونقل بین المللی خلیج فارس (#حفارس)، ارتباطات سیار ایران (#همراه)، مخابرات ایران (#اخابر) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عادی به طور فوق‌العاده، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشند.
12:08 پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت بانک پارسیان (#وپارس) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی‌بر عدم تقسیم سود نقدی، عمومی فوق‌العاده و با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد.
11:50 پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (#گدنا1) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1403/05/01 آماده انجام معامله می‌باشد.
11:48 پیام ناظر: نماد معاملاتی شرکت‌ کاشی صدف سرام استقلال آباده (#کصدف1)‌ پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ 1403/05/01 آماده انجام معامله می‌باشد.
11:39 #ختوقا با رشد 6 درصدی صف خرید 5 میلیونی به ارزش 3 میلیارد تومان تشکیل داده است. حقیقی ها 90 درصد خریداران و تمام فروشندگان سهم را شامل می شوند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 40 میلیون تومان است و قدرت خریدار 1.5 برابر فروشنده است. معاملات سهم طی هفته اخیر قرمزرنگ بوده است.
11:37 #خاور در قیمت 1،569 ریال با افت 4.5 درصدی معامله می شود. حقیقی ها 95 درصد خریداران و 62 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 22 میلیون تومان بوده و آن ها جمعا تا این لحظه حدود 23 میلیارد تومان پول به سهم وارد کرده اند. ارزش بازار خاور به بالای 17 همت رسیده است.
11:33 امروز در نماد #شبهرن شاهد حمایت 24 درصدی حقوقی ها بودیم. سهم در محدوده 1,132 تومان 0,2 درصد مثبت داد و ستد می شود و تا کنون 20 درصد از حجم مبنای 7,2 میلیونی خود را تکمیل کرده است.
11:31 #شپنا با پیشروی از 446 به 456 تومان سبزپوش شد. حقیقی ها 1,4 میلیارد تومان سرمایه وارد این نماد پالایشی کردند.
11:28 #دماوند در قیمت 7،480 ریال با رشد 2 درصدی معامله می شود و خریداران سهم شامل 39 درصد حقیقی ها و 61 درصد حقوقی ها هستند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 13 میلیون تومان بوده که در مقابلش سرانه فروش 16 میلیون تومانی سهم قرار دارد. پی بر ای سهم در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش قرار دارد.
11:22 #فرود با افت 3 درصدی قیمت 3،525 ریال را نشان می دهد. حقیقی ها 43 درصد خریداران و 80 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. تا این لحظه از سهم بیش از 2 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است. حقیقی ها با سرانه فروش 31 میلیون تومانی در سهم فعالیت می کنند.
11:20 #زملارد در قیمت 1،121 ریال با رشد 1 درصدی مواجه است. این سهم توسط حقیقی ها خریداری شده و قدرت خریدار 1.5 برابر فروشنده است. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 17 میلیون تومان بوده که در مقابلش سرانه فروش 11 میلیون تومانی قرار دارد. ارزش بازار سهم به بالای 1.5 همت رسیده است و پی بر ای سهم در این قیمت ها بالاتر از میانگین گروهش است.
11:12 #وبملت امروز با حمایت 70 درصدی حقوقی ها همراه بود. 64 درصد از فروشندگانش حقیقی بودند و 11,3 میلیارد تومان از مالکیت آن را به حقوقی ها دادند.
10:49 مهمترین تحرکات معامله گران در نیمه نخست بازار؛ بیشترین خریدهای #حقیقی از حقوقی: #خاور، #نوری، #رنیک، #خپویش، #توسن، #شپنا، #کرومیت و #فسازان عمده ترین خریدهای #حقوقی از حقیقی: #وبملت، #بفجر، #کپشیر، #سامان، #حتاید و #حکشتی
10:47 #معین در قیمت 2،915 ریال با رشد 6 درصدی صف خرید 48 میلیونی به ارزش 14 میلیارد تومان تشکیل داده است. قدرت خریدار 22 برابر فروشنده بوده و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 34 میلیون تومان است. تا این لحظه به سهم بیش از 1 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شده است.
10:46 رصد نیمه اول بازار؛ #خالص_ارزش_معاملات_خرد کمتر از یک همت و جذب 23 میلیارد تومان پول خرد توسط سهام و حق تقدم ها حقیقی ها 10 میلیارد تومان به صندوق های سهامی و 57 میلیارد تومان به صندوق های درآمد ثابت تزریق کردند. 98 میلیارد تومان #صف_خرید و 117 میلیارد تومان #صف_فروش 52 درصد از بازار سرخپوش است؛ 322 نماد منفی در برابر 292 نماد مثبت #شاخص_کل منفی 43 واحد #شاخص_هموزن مثبت 805 واحد #شاخص_فرابورس منفی 33 واحد
10:18 #بزاگرس در قیمت 4،475 ریال با رشد 2.5 درصدی معامله می شود. قدرت خریدار 2.5 برابر فروشنده بوده و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 13 میلیون تومان است. ارزش بازار سهم به بالای 2.5 همت رسیده و پی بر ای سهم در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش است.
10:15 #بمپنا با رشد 4 درصدی به قیمت 6،280 ریال رسیده است. قدرت خریدار 4 برابر فروشنده بوده و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 48 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 12 میلیون تومانی قرار دارد. ارزش بازار بمپنا به نزدیک 5 همت رسیده است.
10:07 #ونوین با برتری سه برابری قدرت خریدار به فروشنده محدوده 301 تومان 0,8 درصد مثبت را تجربه می کند. دو سوم از فروشنده ها حقوقی اما 74 درصد از خریداران حقیقی هستند و تا کنون 1,2 میلیارد تومان پول خرد به این نماد وارد شده است.
10:06 #ثشرق با افت 6 درصدی صف فروش در قیمت 36،230 ریال تشکیل داده است. این سهم توسط حقیقی ها صف فروش شده و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 123 میلیون تومان است. ارزش بازار ثشرق به 4 همت رسیده است.
10:00 #شستا با افت نیم درصدی به قیمت 1،129 ریال رسیده است. تا این لحظه از سهم بیش از 1 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده و سرانه فروش هر حقیقی به میزان 13 میلیون تومان است. حقیقی ها 29 درصد خریداران و 45 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند.
09:57 #وبصادر و معاملات متعادل حوالی 160 تومان 0,7 درصد مثبت با برتری قدرت خریدار به فروشنده جذب 1 میلیارد تومان پول خرد توسط این نماد بانکی نیمی از فروشنده ها و 81 درصد از خریداران حقیقی اند.
09:55 #دی حوالی 652 ریال 1,2 درصد مثبت با حمایت 66 درصدی 1 حقوقی در حال معامله است. تا کنون 84 میلیون برگه سهم آن به ارزش 5,5 میلیارد تومان دست به دست شده که 97 درصد از آن به دست حقیقی ها فروخته شده و 3,4 میلیارد تومان پول خرد از این نماد خروج یافته است.
09:55 #خزامیا با رشد 3 درصدی به قیمت 4،171 ریال رسیده و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 32 میلیون تومان بوده و قدرت فروشنده بر خریدار برتری دارد. حقیقی ها 90 درصد خریداران و 98 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. ارزش بازار سهم به بالای 15 همت رسیده است.
09:38 #کرومیت از محدوده 1,669 تومان استارت معاملات امروز را زد و به سرعت تا 1,769 تومان پیشروی کرد و به صف خرید رسید. حقیقی ها که 97 درصد از کل خریدها را انجام داده اند 2,7 میلیارد تومان سرمایه وارد این نماد فرابورسی کردند. 18 درصد از فروشنده ها حقوقی اند.
09:37 #حکشتی مثبت نیم درصد. سهم با این رشد به قیمت ۸،۸۶۰ ریال رسیده و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. حقیقی‌ها ۷۷ درصد خریداران و تمام فروشندگان سهم هستند. پی بر ای سهم در این قیمت‌ها در محدوده میانگین گروهش است.
09:25 #غبشهر منفی ۶ درصد. سهم در قیمت ۱۹۷۱ ریال شاهد حضور ۵۵ درصدی حقیقی‌ها در سمت خریداران و حضور ۳۶ درصدی آنها در سمت فروشندگان است. قدرت خریدار از فروشنده کمتر است و پی بر ای سهم در این قیمت‌ها پایین‌تر از میانگین گروهش است.
09:23 #شبندر منفی نیم درصد. سهم با این افت به قیمت ۸،۳۵۰ ریال رسیده و قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است. حقیقی‌ها تمام خریداران و ۸۸ درصد فروشندگان سهم را شامل می‌شوند. پی بر ای سهم در این قیمت‌ها پایین‌تر از میانگین گروهش است.
09:09 معاملات بورس نخستین روز از مرداد ماه با افزایش قیمت #حواله_دلار به 43,869 تومان آغاز شد. روزهای پرترافیک مجامع به اتمام رسید و هنوز بسیاری از نمادها بازگشایی نشده و از مجمع بازنگشته اند. بازار متعادل و با برابری بخش سبز و سرخ آغاز شد. سهم حقیقی ها از خریدها به 89 درصد افزایش یافته و مشارکت آن ها در بخش فروش به 85 درصد رسیده است.
08:56 #پیش_گشایش؛ 79 #صف_فروش به ارزش 130 میلیارد تومان به صدرنشینی #خاور، #فنرژی، #وجامیح، #زماهان و #شلیا 29 #صف_خرید به ارزش 55 میلیارد تومان به صدرنشینی #واحیا، #سدشت، #لخزر، #حفاری و #وبرق
18:42 اطلاعیه عرضه ی محصولات فولاد مبارکه دربورس کالا مورخ1403/05/01 ورق گرم نوردکاران : عرضه : 10.010تن،افزایش:26.070 تن قیمت پایه:321.541ریال تحویل:1403/07/30 تسویه: 50درصدنقدی،50درصد اعتباری ورق گرم خودرو: عرضه : 6.050تن،افزایش:11.990 تن قیمت پایه:321.541ریال تحویل:1403/07/30 تسویه: نیم درصدنقدی،99.5درصد اعتباری حداکثر زمان جهت گشایش ال سی 1403/05/08 است #فولاد
10:55 #حکشتی در قیمت 8،790 ریال با افت 2 درصدی معامله می شود و از نمادهای مهم تاثیرگذار منفی بر شاخص کل است. حقیقی ها 37 درصد خریداران و تمام فروشندگان سهم را شامل می شوند. تا این لحظه بیش از 3 میلیارد تومان پول حقیقی از سهم خارج شده است.
10:53 #ثامان در قیمت 28،200 ریال با رشد 6 درصدی معامله می شود و از جمله نمادهای پرتراکنش بازار محسوب می شود. این سهم بین حقیقی ها داد و ستد شده و سرانه خرید هر حقیقی 47 میلیون تومان است. قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. ارزش بازار سهم به بالای 1 همت رسیده است.
10:45 #خزامیا از منفی به مثبت. سهم در قیمت 4،100 ریال با رشد 1.5 درصدی معامله می شود. حقیقی ها 97 درصد خریداران و 98 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 33 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 39 میلیون تومانی قرار دارد.
10:43 #شستا با افت 3 درصدی قیمت 1،135 ریال را به ثبت رسانده است. این سهم شاهد حضور 29 درصدی حقیقی ها و 71 درصدی حقوقی ها در سمت خریدارانش است. تا این لحظه از سهم حدود 9 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شده است. سرانه فروش هر حقیقی به میزان 29 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه خرید 14 میلیون تومانی قرار دارد.
10:31 #شپدیس با رشد 1 درصدی به قیمت 179،900 ریال رسیده است. این سهم شاهد حضور 96 درصدی حقوقی ها در سمت خریدارانش است. فروشندگان سهم شامل 49 درصد حقیقی ها و 51 درصد حقوقی ها هستند. پی بر ای شپدیس در این قیمت ها پایین تر از میانگین گروهش است.
10:28 بازار با 68 میلیارد تومان #صف_خرید بر روی 17 نماد و 152 میلیارد تومان #صف_فروش بر روی 84 نماد ادامه می دهد.
10:27 نیمه اول بازار امروز در غیاب نمادهای بزرگ رو به اتمام است. با افزایش فشار فروشنده ها بخش منفی بازار 52 درصد از نمادها را در بر گرفته و تراز پول خرد صندوق های با درآمد ثابت نیز مانند صندوق های سهامی و سهام و حق تقدم ها منفی شده است. ارزش معاملات سهام و حق تقدم ها حدود 755 میلیارد تومان و خروج 91 میلیارد تومانی پول خرد ارزش معاملات صندوق های سهامی 560 میلیارد تومان و خروج 38 میلیارد تومانی پول خرد ارزش معاملات صندوق های درآمد ثابت 1,115 میلیارد تومان و خروج 29 میلیارد تومان پول خرد
09:39 #قرن با حمایت 87 درصدی 2 حقوقی در محدوده 1,187 تومان 0,6 درصد مثبت داد و ستد می شود. کل فروشنده ها حقیقی اند و از لحاظ قدرت نسبت به خریداران برتری دارند. در یک ماه اخیر بهای قرن 19 درصد بالا آمده است.