Bourse24 Ads 119

09:50 معامل... مخصوص اعضاء
09:49 به اط... مخصوص اعضاء
09:49 حرکت... مخصوص اعضاء
09:42 حمل و... مخصوص اعضاء
09:41 اتکام با شایعات قرار داد جدید سنگینی همراه و همین امر سبب افزایش تقاضا و روند سبز در معاملات سهم شده است
09:41 مهرام با گزارش مثبت خرداد ماه خود در صف خرید قفل شده است انتظار برای تعدیل مثبت در سهم بالا رفته است
09:39 خموتور بعد از حجم معاملات 4.5 میلیونی صف 3 میلیونی را تجربه می کند. نسبت ها تقریبا متعادل است.
09:39 حرکت... مخصوص اعضاء
09:39 قاب س... مخصوص اعضاء
09:37 معامل... مخصوص اعضاء
09:36 مشارک... مخصوص اعضاء
09:35 در حا... مخصوص اعضاء
09:35 حرکت... مخصوص اعضاء
09:34 قاب س... مخصوص اعضاء
09:34 نیم ساعت از تایم معاملات سپری شده و شاخص رشد 7200 واحدی را تجربه کرده. شپنا ، نوری و حکشتی بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند.
09:34 حرکت... مخصوص اعضاء
09:33 حرکت... مخصوص اعضاء
09:33 #وساپا بعد از دو ماه به قیمت 600 تومان رسید شکست این مقاومت راه را برای هدف 720 تومانی هموار خواهد کرد
09:32 معامل... مخصوص اعضاء
09:32 طی نی... مخصوص اعضاء
09:32 به اط... مخصوص اعضاء
09:31 به اط... مخصوص اعضاء
09:31 به اط... مخصوص اعضاء
09:31 به اط... مخصوص اعضاء
09:30 حرکت... مخصوص اعضاء
09:26 حرکت... مخصوص اعضاء
09:10 روی خ... مخصوص اعضاء
09:10 تپمپی با شایعات سود 250 تومانی درعملکرد 12ماهه با نوسانات مثبت همراه شده است
09:09 حرکت... مخصوص اعضاء
09:07 استار... مخصوص اعضاء
08:52 برتری... مخصوص اعضاء
08:51 برتری... مخصوص اعضاء
08:20 به اط... مخصوص اعضاء
08:20 پیرو... مخصوص اعضاء
08:20 به اط... مخصوص اعضاء
08:20 به اط... مخصوص اعضاء
08:19 به اط... مخصوص اعضاء
12:15 به اط... مخصوص اعضاء
12:14 حرکت... مخصوص اعضاء
12:11 حقوقی ها خریدار بیش از 60 درصد سهام بیمه اتکایی امین بوده اند مهمترین خبر سهم در پیش بودن صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت از 500 به 800 میلیارد تومان است