Bourse24 Ads 135
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 134
تبلیغ بورس24

13:36 بازار متشکل ارزی؛ آخرین قیمت معاملات ارزهای توافقی کارت ملی(نرخ ها کاهشی) ؛ (دلار: 298,684 ریال) ، (یورو: 316,231 ریال) /صرافی فارابی
12:46 بورس... مخصوص اعضاء
12:06 نگاه... مخصوص اعضاء
11:55 تحلیل فولاد در روزهای قبل روی خروجی سایت قرار گرفت. در حال حاضر در صورت عبور از سقف 610 تومان قیمت به سمت 680 تومان می تواند حرکت کند.
11:53 از دیگر نمادهای تاثیرگذار بر شاخص در جریان معاملات امروز شستا می باشد. به لحاظ نموداری سهم پتانسیل رشد تا 110 تومان را دارد.
11:49 بازه قیمتی 9700 الی 10000 تومان باند مقاومتی دارایکم است. در صورت عبور قیمت از این ناحیه می توان به دنبال موقعیت های خرید بود.
11:42 رنج قیمتی 160 - 165 تومان برای وتجارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورت عبور از این ناحیه مقاومتی قیمت می تواند به سمت 185 - 190 حرکت کند.
11:38 بانکی... مخصوص اعضاء
11:35 خساپا... مخصوص اعضاء
11:16 در ای... مخصوص اعضاء
11:15 شستا... مخصوص اعضاء
11:13 خریدا... مخصوص اعضاء
11:09 فولاد... مخصوص اعضاء
10:54 فاسمی... مخصوص اعضاء
10:37 فباهن... مخصوص اعضاء
10:24 دی در... مخصوص اعضاء
10:24 ترند نزولی ایران خودرو حوالی 205 - 210 تومان قرار دارد. در صورت عبور قیمت از این ناحیه ، به نظر مسیر رشد قیمت هموارتر می شود.
10:22 فخوز... مخصوص اعضاء
10:22 با کندل امروز ، ترند نزولی کوتاه مدتی ساپا شکسته شد. مقاومت های پیش رو به ترتیب 200 و 235 تومان می باشند.
10:19 خساپا... مخصوص اعضاء
10:16 قرن ک... مخصوص اعضاء
10:11 بهبود... مخصوص اعضاء
10:08 صدرنش... مخصوص اعضاء
10:07 پس از مدت ها جمع ارزش صفوف خرید به رقم قابل توجهی رسیده و بیش از 5 برابر مجموع ارزش صفوف فروش است. هم اکنون 95 نماد دارای صف خریدی به ارزش 664 میلیارد تومان هستند. حال آن که تنها 39 نماد صفوف فروش 132 میلیارد تومانی را یدک می کشند.
10:06 خریدا... مخصوص اعضاء
10:05 در ای... مخصوص اعضاء
09:50 در گر... مخصوص اعضاء
09:47 شپنا... مخصوص اعضاء
09:39 در صن... مخصوص اعضاء
09:36 نماد... مخصوص اعضاء
09:33 در می... مخصوص اعضاء
09:29 شستا... مخصوص اعضاء
09:27 فملی... مخصوص اعضاء
09:25 معامل... مخصوص اعضاء
09:22 معامل... مخصوص اعضاء
09:20 همسو... مخصوص اعضاء
09:18 وتجار... مخصوص اعضاء
09:16 خودرو... مخصوص اعضاء
09:14 چراغ... مخصوص اعضاء
12:29 خریدا... مخصوص اعضاء