Bourse24 Ads 175
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 201
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 181

شرکت نفت پارس با نماد "شنفت" طی صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد و برای سه ماهه نخست سال جاری با سرمایه 16.69 هزار میلیارد ریال، سود خالص هر سهم خود را مبلغ 147 ریال گزارش نموده که در مقایسه با .....

بشنو از شنفت ؛ سهمی بنیادی که ۱۰ ساله ۱۵۰ برابر شد....

بورس24 : شرکت نفت پارس با نماد "شنفت" طی صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 خرداد و برای سه ماهه نخست سال جاری با سرمایه 16.69 هزار میلیارد ریال، سود خالص هر سهم خود را مبلغ 147 ریال گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود 164 ریال، کاهش 10 درصدی را نشان می‌دهد.

طی این دوره شرکت درآمدهای عملیاتی خود را با رشد 50 درصد نسبت به دوره مشابه مبلغ 22.42 هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده آن را با رشد 62 درصد مبلغ 17.63 هزار میلیارد ریال گزارش نموده است چنانکه با رشد سریع‌تر هزینه‌ها نسبت به درآمدها، سود ناخالص شرکت رشدی کمتر و 17 درصدی را تجربه و مبلغ 4.79 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

در ادامه با افزایش 58 درصدی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش از 576.2 میلیارد ریال در دوره مشابه به 912.96 میلیارد ریال و با وجود شناسایی 15.5 میلیارد ریال درآمد تحت سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی و حذف 3.94 میلیارد ریال هزینه از دوره مشابه تا سال جاری، سود عملیاتی شرکت با رشد 11 درصد مبلغ 3.89 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.

درنهایت اما با افزایش 55 درصدی هزینه‌های مالی از 519.56 به 804.89 میلیارد ریال و همچنین کاهش 36 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها از 36.71 به 23.5 میلیارد ریال و با وجود افزایش 125 درصدی سایر درآمدهای غیرعملیاتی و متفرقه از 27.8 به 62.6 میلیارد ریال، سود خالص قبل از مالیات شرکت تنها با 4 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل مبلغ 3.17 هزار میلیارد ریال و سود خالص با رشد 116 درصدی هزینه مالیات، با افت 10 درصد مبلغ 2.46 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.

شنفت

با این حال همان‌طور که در بالا نیز می‌توان دید، درآمدهای عملیاتی و سود ناخالص شرکت طی سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سه ماهه پایانی سال گذشته افزایشی 28 درصد داشته است. همچنین با کاهش 45 درصدی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، سود عملیاتی شرکت نسبت به فصل گذشته افزایشی 73 درصدی را نشان می‌دهد. درنهایت نیز با افزایش کمتر هزینه‌های مالی، سود خالص قبل از مالیات شرکت افزایش 108 درصدی و سود خالص آن افزایش 81 درصدی داشته است چنانکه حاشیه سود خالص شرکت با افزایش سریع‌تر سود نسبت به درآمد عملیاتی، روندی صعودی را طی و از 8 درصد در فصل پایانی سال گذشته به 11 درصد افزایش یافته است.

نگاهی به سودآوری شرکت طی سال جاری

شرکت نفت پارس طی صورت‌های مالی سه ماهه سال جاری، مجموع تولیدات خود را 221.26 هزار تن روغن پایه، اکستراکت، اسلاک واکس، پارافین و گریس و 123.87 میلیون لیتر انواع روغن‌های بنزینی، دیزلی، صنعتی و ضد یخ برآورد نموده است. همچنین مجموع فروش برای دوره 12 ماهه سال جاری 226.7 هزار تن روغن پایه، اکستراکت، اسلاک واکس، پارافین و گریس و 123.86 میلیون لیتر انواع روغن برآورد و درآمد فروش را مبلغ 92.3 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی نموده که در مقایسه با سال گذشته افزایش 37 درصد را نشان می‌دهد.

طی این گزارش اما به منظور برآورد میزان تولید محصولات از اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه و سطح تولیدات طی یک ماهه تیر استفاده شده است. همچنین میانگین نرخ فروش محصولات بر اساس میانگین نرخ فروش تیر ماه و با تعدیل نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ لوبکات در بورس کالای ایران در نظر گرفته شده و درنهایت درآمد فروش برای سال جاری مبلغ 87.4 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

شنفت

بر اساس اطلاعات تاریخی ارائه شده طی صورت‌های مالی سال 1400، از مجموع بهای تمام شده تولید، در حدود 92 درصد مربوط به مواد مستقیم مصرفی می‌باشد. همچنین از بهای تمام شده مواد، 69 درصد مربوط به لوبکات، 23 درصد مربوط به سایر مواد شیمیایی مصرفی و الباقی نیز مربوط به ظروف و ادوات بسته‌بندی می‌باشد.

طی این گزارش به منظور برآورد مقدار مصرف مواد، از نسبت‌های تبدیل و ترکیب تاریخی استفاده شده و بهای خرید هر یک از مواد مصرفی نیز بر اساس نرخ خرید سه ماهه اول و با تعدیل نسبت به تغییرات نرخ دلار و نرخ لوبکات، برآورد گردیده است. درنهایت با مفروضات مذکور و با در نظر گرفتن میانگین نرخ دلار 290 هزار ریال، بهای تمام شده مواد مستقیم مصرفی مبلغ 66.6 هزار میلیارد ریال و به صورت جدول زیر برآورد گردیده است.

شنفت

دستمزد مستقیم خطوط تولید برای سه ماهه نخست سال جاری مبلغ 299 میلیارد ریال گزارش شده و دستمزد مستقیم برای دوره 12 ماهه نیز بر اساس سه ماهه نخست و با تعدیل نسبت به تغییرات سطح تولید، مبلغ 1.24 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

سربار ساخت نیز بر اساس اطلاعات سه ماهه و به صورت جدول زیر برآورد گردیده است:

شنفت

حال با استفاده از محاسبات انجام شده و همچنین با فرض عدم‌تغییر در سطح موجودی انبار و فروش برابر تولید، بهای تمام شده فروش بودجه شده، به صورت جدول زیر محاسبه شده است:

شنفت

درنهایت با استفاده از فروض فوق‌الذکر و محاسبات انجام شده و با فرض عدم‌تغییر در ترکیب هزینه‌ها برای دوره 12 ماهه سال مالی 1401 و همچنین با شناسایی 201.6 میلیارد ریال سود از محل تسعیر ارز، صورت سود و زیان شرکت به صورت جدول زیر محاسبه گردیده است:

شنفت

بر اساس محاسبات جدول فوق، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سال مالی 1401 با رشد 33 درصد نسبت به سال گذشته مبلغ 89.44 هزار میلیارد ریال، سود ناخالص با افت 6 درصد مبلغ 18.9 هزار میلیارد ریال، سود عملیاتی با افت 2 درصد مبلغ 15.57 هزار میلیارد ریال و سود خالص شرکت با کاهش 22 درصد نسبت به سال مالی 1400، مبلغ 9.53 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. همچنین با در نظر گرفتن سرمایه 16.69 هزار میلیارد ریال حال حاضر، سود خالص هر سهم شرکت مبلغ 571 ریال محاسبه شده است.

نکته قابل توجه در خصوص شرکت اما تعیین نرخ روانکارهای دیزلی و بنزینی توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده می‌باشد که در صورت تداوم کاهش نرخ‌های جهانی به ویژه نرخ نفت خام و با عدم‌تغییر در نرخ‌های فروش، سودآوری شرکت با روندی صعودی همراه خواهد بود چنانکه در صورت کاهش ده درصدی نرخ لوبکات، سود خالص هر سهم شرکت در حدود 27 درصد افزایش خواهد یافت.

نگاهی به عملکرد سهام شرکت طی ده سال گذشته

به منظور محاسبه چگونگی عملکرد سهام، داده های قیمت برای دوره ده ساله گذشته بر اساس افزایش سرمایه ها و همچنین سودهای تقسیمی تعدیل گردیده و در نهایت نمودار قیمتی تعدیل شده به صورت زیر به دست آمده است:

شنفت

بر اساس اطلاعات قیمتی تعدیل شده، سهام "شنفت" در بازه ده ساله از تاریخ 24 مرداد ماه 1391 تا تاریخ 24 مرداد ماه سال جاری، رشدی بالغ بر 148.6 برابر را تجربه نموده است. بازده سهام برای دوره ها دیگر نیز به صورت جدول زیر بوده است:


شنفت

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 198
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 207
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 199
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 197
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24